اولین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

 

سالن اصلی

(برنامه افتتاحیه)

ردیف

عنوان

سخنران

زمان ارائه

هیئت رئیسه

 

1

قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

-

9- 10

 

 

2

گزارش عملکرد انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

دکتر مجتبی یمانی

 

 

3

 

گزارش کمیته علمی و اجرایی

دکتر عزت اله قنواتی- دکتر شایان

 

4

انسان در جغرافیا

دکتر محمد حسین رامشت

 

5

پذیرایی

10- 10:20

 

 

6

پلایاها تشدید کننده ریزگردها در ایران

دکتر منیژه قهرودی

10:20-12

دکترنگارش

دکتر محمدرضا ثروتی

دکتر مهدی چوبینه

دکتر عیوضی

دکتر اصغری مقدم

 

7

وراثت ژئومورفولوژیک: مخاطرات محیطی و تنوع زمینی

دکتر عادل سپهر

 

8

 

تحلیل ارتباط شکل زمین و سکونت گزینی انسانی در دوره های پیش از تاریخ  با استفاده از شاخص سکونت(مطالعه موردی: دره خرم آباد- استان لرستان)

 

دکتر مهران مقصودی،  سیامک شرفی، داریوش نورالهی

 

 

9

تحلیل فضایی مخاطره زمین لرزه ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان

دکتر محمد شریفی کیا

 

10

بازگشت به ژئومورفولوژی تاریخی در تجزیه و تحلیل مخاطرات ژئومورفیک

دکتر سید رضا حسین زاده

 

نماز و ناهار

12- 13:30

 

 

               

  

سالن اصلی

میز گرد ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان

بخش اول: از ساعت 13:30- 15:30

با شرکت :*

مجری : دکتر مهدی چوبینه

 

دکتر محمد حسین رضایی مقدم

دکتر محمد شریفی کیا

دکتر وحید طایفی

دکتر داریوش مهرشاهی

دکتر منیژه قهرودی

دکتر محمود علایی طالقانی

 

*اساتید محترمی که در کنفرانس حضور دارند و تمایل به شرکت در میزگرد را دارند در میزگرد مشارکت می نمایند

 

بخش دوم: از ساعت 15:30- 17

پرسش و پاسخ با حضور: دکتر مجتبی یمانی ،دکتر رامشت ، دکتر روستایی ، دکتر نگارش، دکترسیاوش شایان،دکتر عزت اله قنواتی، دکتر مهران مقصودی،

* بعد از میزگرد قرائت قطع نامه و اعطای جوایز مقاله و پوستر برتر، توزیع گواهینامه شرکت و ارائه مقالات

 

 

 

سالن 1 (ژئومورفولوژی دینامیک -مخاطرات ژئومورفولوژیک)*

ردیف

عنوان

سخنران

زمان ارائه

هیئت رئیسه

1

بررسی تاثیر فرایندهای هیدرومورفولوژیک در فرسایش حوضه آبخیز سجاسرود

دکتر مجتبی یمانی، مهدی زمانی، ناصر سلمانی

13:30تا 14:15

دکتر احمدآبادی، دکتر کیانی و دکتر کرم

2

تحلیل همبستگی طوفان های گرد و غبار و روند خشکسالی ایستگاه کاشان

دکتر عباسعلی ولی، سید حجت موسوی، داریوش داستان

 

3

معادن و مورفولوژی دامنه ای (ریزش – شبکه آبها)

دکتر امجد ملکی، سارا محمدی

 

 

پذیرایی

14:15- 14:30

 

4

ناپایداری دامنه ای و اثرات آن بر توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهر رودبار)

 

دکتر ابراهیم مقیمی سعید رحیمی هرآبادی

مجتبی هدائی آرانی

 

14:30تا 15:45

دکتر طایفی ، دکترروستایی، دکتر حسین زاده، دکتر ملکی

5

برآورد دبی سیلابی با استفاده از مدل های تجربی فولر و جاستین، در محیط Arc GIS (مطالعه موردی: حوضه شهری ایذه- خوزستان)

دکتر موسی عابدینی، اباذر اسمعلی عوری، معصومه موسوی، سوسن طولابی، هوشنگ عباسی

 

6

نگرشی بر اهمیت و نقش لندفرمهای ژئومورفیک در پیدایش زیستگاهها و تمدنهای بشری (با تاکید برایران)

دکترمحمدجعفرزمردیان

 

7

حاکمیت ناپایداری های هیدرومورفولوژیکی رود کرخه در هویت بخشی جلگه خوزستان

دکتر فاضل ایرانمنش،مهران مقصودی، ابراهیم مقیمی، مجتبی یمانی

 

8

تحلیل عددی- فیزیوگرافیکی حوضه آبخیز خشکه رود به منظور برآورد پتانسیل سیل خیزی با تاکید بر ویژگی های ژئومورفولوژیک

حسین قنبری

 

 

 

*توجه : سخنرانیهایی که اساتید محترم در تهیه مقاله مشارکت داشته اند توسط استاد ارائه می شود.

 

 

سالن 2 (ژئومورفوتوریسم، زندگی در نواحی کارستیک، ژئومورفولوژی نظریه ای) *

ردیف

عنوان

سخنران

زمان ارائه

هیئت رئیسه

 

1

آغازی بر مطالعه ژئومورفوسایت ها در ایران

بهرام نکوئی صدر

10:15تا 10:45

دکتر کرمی، دکتر قهرودی، دکتر مهرشاهی، دکتر زمردیان

 

2

تحلیلی بر جایگاه و نقش ژئومورفوتوریسم در توسعه گردشگری

(مورد: شهرستان چابهار)

سید دانا علی زاده، ریحانه برومند

مجتبی اسدی، جواد حسین زاده

 

 

 

3

پذیرایی

10:45- 11

 

 

4

ارزشیابی و قابلیت سنجی ژئومورفوسایت های شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل Pereira

محسن عزیزی،  امیرحسین حلبیان، اکبرشائمی،  سمیراعلیقلی

11تا 12

 

 

دکتر المدرسی

 دکتر علایی طالقانی

 

5

نقش کوهریگ گردی به عنوان شکلی از ژئومورفوتوریسم در جذب گردشگران داخلی و خارجی (مطالعه موردی: استان یزد)

یوسف قنبری ،  شروین مستغاثی ، حمید نظری سرمازه ،  مریم عاجی

 

 

6

بررسی قابلیت ژئومورفوتوریسم اشکال کارستیک در استان کرمانشاه

فریبا اسفندیاری، هوشنگ عباسی، معصومه موسوی، ابوطالب شهبازی، مهدی حسینی

 

 

 

نماز و ناهار

12- 13:30

 

 

7

زندگی در دشت بکان (نمونه ای تیپیک از پولیه کارستی زاگرس)

شهاب قهرمانی  زهرا عابدینی

13:30تا 14:15

دکتر اسماعیلی، دکتر سپهر، دکتر رضایی مقدم

 

8

نهرهای خود ساخته ی آهکی و عوامل موثر در شکل گیری آنها (مطالعه موردی: چشمه بابا گرگر قروه)

دکتر امجد ملکی، پیمان کریمی سلطانی

 

 

9

ارزیابی فعالیت های انسانی بر کارست های منطقه چالوس- تنکابن

امیر صفاری، شیلا حجه‌فروش، زکیه محمدی

 

 

10

پذیرایی

14:15- 14:30

 

 

11

نقش ژئومورفولوژی کارست در زندگی دامداران کوهستان شاهو

زهرا رحیم زاده، محمود علایی طالقانی

14:30تا15:45

دکتر اسماعیلی، دکتر سپهر، دکتر رضایی مقدم و دکتر شریفی کیا

 

12

ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی

دکتر سید علی المدرسی، محمد حسین رامشت،

علی رضا عباسی

 

 

13

نقش پارامترهای ژئومورفولوژیک در مکانیابی و توسعه فیزیکی شهرها (مطالعه موردی: شهرستان مسجد سلیمان)

دکتر امیر کرم ،  شیلا حجه فروش نیا   مینا کاظمی

 

 

14

قلمروهای هوازدگی شهری در کلانشهر تهران (مطالعه موردی: مناطق یک، سه، چهار و شش)

دکتر منیژه قهرودی، محمد رضا ثروتی، کاظم نصرتی

طیبه عبدالملکی

 

 

15

نقش لندفرم های ژئومورفولوژیک در توزیع فضایی شهرها در جلگه مازندران

دکتر رضا اسماعیلی، محمدرضا یوسفی روشن

 

 

 

*توجه : سخنرانیهایی که اساتید محترم در تهیه مقاله مشارکت داشته اند توسط استاد ارائه می شود.

سالن 3 (مناطق خشک، دیدگاه ها و نظریه ها) *

ردیف

عنوان

سخنران

زمان ارائه

هیئت رئیسه

 

1

بررسی روند فرسایش بادی در منطقه بشرویه از سال 1975 تا 2010

سید رضا حسین زاده، مهدی برگی، محمد خانه باد

10:15تا 1045

دکتر فریبا کرمی، دکتر مریم بیاتی خطیبی

 

2

بررسی تحولات محیطی فاز اقل کواترنر و نقش آن با هردینگ سیستم کرج

دکتر محمدحسین رامشت، فرشته بیرامعلی­گیوی

 

 

 

3

پذیرایی

 

 

 

4

بررسی تغیرات ژئومورفولوژیک پلایای گیل با استفاده از روش فازی

دکتر عبدالله سیف، مرضیه مکرم، عبدالمجید احمدی

11تا 12

دکتر مختاری، دکتر نادرصفت، دکتر جعفر بیگلو، دکتر عمادالدین

 

5

بررسی محل استقرار سکونتگاه های انسانی در پهنه های فعال تکتونیکی (مطالعه موردی: حوضه زهکشی کرچای- شرق تبریز)

دکتر فریبا کرمی، دکتر مریم بیاتی خطیبی

 

 

6

بررسی مورفومتری مخروط افکنه های دامنه جنوبی البرز شرقی

دکتر وحید محمدنژاد آروق، دکتر صیاد اصغری، بهاالدین گلمحمدزاده

 

 

 

نماز و ناهار

12- 13:30

 

 

7

شواهد کانی شناسی رسی تغییرات اقلیمی دریاچه زریبار در طی دوره هولوسن

دکتر مهران مقصودی، منصور جعفربیگلو، قاسم عزیزی، امید رحیمی

13:30تا 14:15

دکتر کرمی، دکتر حسین زاده (بهشتی)، دکتر شیرین محمدخان

 

8

ارزیابی میزان تغییرات پیچانرودهای گاماسیاب در دشت بیستون

محمود علایی طالقانی، مجید احمدی

 

 

9

ژئومورفولوژی و دفاع غیرنظامی (مورد: تبریز)

دکتر شهرام روستایی، کامیلا آقاجانی

 

 

10

پذیرایی

14:15- 14:30

 

 

11

مخاطرات ناشی از حرکات برخانها در روستای پشوئیه استان کرمان

مهران مقصودی، محمد علی نظام محله، عبدالحسین حاجی زاده، زینب بیاتی صداقت

14:30تا 15:45

دکتر عزیزی، دکتر محمد نژاد، دکتر سیف

 

12

اهمیت مطالعات ژئومورفولوژی در تقسیمات کشوری (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

دکتر رسول شریفی نجف آبادی، دکتر مژگان انتظاری نجف آبادی

 

 

13

بررسی نقاط آسیب پذیر شهر اسفراین از سیلاب های احتمالی رودخانه بیداز

ابراهیم شمس آبادی، غلامرضا مقامی مقیم، محمد علی زنگنه اسدی

 

 

14

نقش عوامل ژئومورفولوژیکی (ارتفاع) در آمایش سرزمین سکونتگاه های شهری استان آذربایجان غربی

علی اکبر تقیلو، میر نجف موسوی

 

 

15

ژئومورفولوژی شهری و اثر آن بر الگوی جریان باد

دکترشیرین محمد خان، میر نجف موسوی

 

 

16

مورفودینامیک ساحلی و تغییرات دوره ای سدهای ساحلی دلتای رودخانه گز

 دکترسمیه عمادالدین، سمیه ذهاب ناظوری

 

 

 

*توجه : سخنرانیهایی که اساتید محترم در تهیه مقاله مشارکت داشته اند توسط استاد ارائه می شود.

/ 1 نظر / 239 بازدید
یگانه

با سلام خدمت استاد عزیز. استاد گرامی زمان برگزاری همایش 91 است یا 92 . شما نوشته اید اردیبهشت 91. با تشکر