فراخوان بازدید صحراییمسیر بازدید: "جاده هراز تا آب اسک" حرکت: "

مسیر بازدید:

 "جاده هراز تا آب اسک"

 

حرکت:

"جمعه 7 صبح"


بازگشت:

"عصر همان روز"

 

مهلت ثبت نام:

26 آبان 1392

 

هزینه  ثبت نام:

" 50000 تومان"

شماره حساب: 143385787 بانک تجارت شعبه تربیت مدرس به نام انجمن کواترنری ایران

 

مکان استقرار اتوبوس ها:

"تهران، ضلع شرقی دانشگاه تهران نبش کوچه آذین، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران"

 

تلفن02632821000 داخلی 179 نمابر02632820260 آدرس دبیرخانهاستان البرز- شهرستان کرج- میدان استاندارد- خیابان شهید صمد نقدی- بلوار سربازان گمنام- روبروی پمپ گاز- مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- سایت زمین شناسی- انجمن کواترنری ایران پست الکترونیکی:quaternarygeology@gsi.ir کد پستی3174674841

/ 0 نظر / 27 بازدید