مردمان قبیله اومو در اتیوپی

گروه های قومی ‌متفاوتی که در امتداد اومو اقامت دارند معمولا با کوه های تنومند و دشت هایی بی‌انتها از دنیای خارج جدا شده اند. انزوای آنها بیشتر با وضعیت خاص اتیوپی تشدید شده چون آنها یکی از دو ملیت آفریقایی هستند که هرگز اروپایی‌ها بدانجا مهاجرت نکرده اند.

قبیله های متنوع اومو به خاطرعدم تاثیرات عمده از دنیای خارج آداب و رسوم، و سنت‌های خودشان را حفظ کرده اند، به صورت فصلی مهاجرت می‌کنند و گاهی هم با یکدیگر می‌جنگند

اگرچه گروه های بومی ‌این منطقه به شکل مجزا و ناهمخوان باقی مانده اند؛ ولی در فرهنگی غنی و سمبولیک و اغلب برپایه نقاشی و تزئینات بدن مشترکند. این نوع روش زندگی از روی اکثر مناطق کره زمین محو شده است، اما هنوز کورسویی از آن در «آفریقای باستانی» قابل مشاهده است.

تعداد زیادی از قبایل پخش پایین رود اومو اعتبار و ثروت خود را از احشام دارند. هنوز هم وسیله معاششان از محصولات کشاورزی ذرت و حبوبات تامین می‌شود. این نوع زراعت وابسته به چرخه بارندگی ها سالیانه است که لایه ای غنی کنار رودخانه به جا می‌گذارد و زمین را برای کشت سال بعدی حاصلخیز می‌سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rozanehonline.com/join/

/ 0 نظر / 44 بازدید