سال ‪ ۲۰۰۵‬گرمترين سال در ‪ ۴۰۰‬سال گذشته

تهران، ايرنا ‪۸۴/۰۷/۳۰‬

بر اساس تحقيقات موسسه هواشناسي ايتاليا، سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي گرمترين سال نسبت به ‪ ۴۰۰‬سال گذشته بوده است.


به گزارش خبرگزاري آنسا، همچنين بر اساس تحقيقات اين موسسه در اواخر سال ميلادي جاري نيز درجه حرارت كره زمين نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش مي يابد.

اين تحقيق كه توسط يك كارشناس هواشناسي با نام ‪ ANDREA GIULIACCI‬انجام شده است، مي‌گويد: در ماه سپتامبر ميزان درجه حرارت زمين و گرماي آن نسبت به ماه جاري افزايش يافت بطوريكه در ماه ژانويه نيز با اين امر مواجه خواهيم شد.

وي مي‌افزايد: در ماه ژانويه ميزان حرارت زمين نسبت به ماه‌هاي ديگر سال افزايش چشمگيري پيدا مي‌كند.

‪ GIULIACCI‬ادامه داد: تخقيقات نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي ژوئن و سپتامبر سال ‪ ۲۰۰۵‬بيشترين افزايش درجه حرارت در كره زمين ديده شده است كه اين امر در طول ‪ ۴۰۰‬سال گذشته بي‌سابقه بوده است.

همچنين در ماه ژانويه نيز اين امر مجددا تكرار خواهد شد.


/ 0 نظر / 6 بازدید