بررسی امکان بارور سازی ابر ها در شرايط اقليمی مختلف ايران

 

رييس پژوهشكده ملي اقليم‌شناسي گفت: ايجاد مدل‌هاي رقومي بارورسازي ابرها، انجام تحقيقات آزمايشگاهي مرتبط با هواشناسي فيزيكي و تعديل آب و هوا نيز از برنامه‌هاي اين پژوهشكده مي‌باشند.
   رييس پژوهشكده ملي اقليم‌شناسي گفت: پژوهشكده ملي اقليم شناسي، داراي سه گروه پژوهشي اقليم شناسي كاربردي، بلاياي جوي و تغيير اقليم فعال در زمينه‌هاي مرتبط با مدل سازي اقليم و وضع هوا فعاليت مي‌كند. 
   وی در گفتگو با ايسنا خاطر نشان كرد: از موضوعات پژوهشي در گروه اقليم شناسي كاربردي مي توان به نصب و اجراي مدل‌هاي پيش بيني منطقه‌يي وضع هوا، ايجاد سيستم رايانه خوشه‌يي پژوهشكده و تعديل آب و هوا با استفاده از بارورسازي ابرها در شرايط اقليمي مختلف ايران اشاره كرد.
   وي در توضيح فعاليت‌هاي انجام شده در گروه اقليم‌شناسي بلاياي جوي تصريح كرد: بررسي مديريت ريسك بلاياي اقليمي، خشكسالي، سيلاب، مدل‌هاي پيش‌بيني سيلاب، يخبندان و پديده‌هاي مخرب، تدوين اطلس بلاياي جوي اقليمي خراسان رضوي و هوا شناسي از مهمترين مسايل مورد بحث در اين گروه است. وي در ادامه افزود: مطالعه الگوي مصرف بهينه آب، طرح جامعه پايش عملكرد محصولات كشاورزي، طبقه بندي شاخص‌هاي اقليمي-كشاورزي و تاثير عوامل اقليمي- جوي بر آفات و بيماري هاي گياهي از ديگر فعاليت هاي گروه پژوهشي اقليم شناسي بلاياي جوي است.
   رييس مركز ملي اقليم شناسي در ادامه گفت: مهمترين فعاليت‌هاي گروه پژوهشي تغيير اقليم شامل اجراي مدل‌هاي پيش‌بيني اقليمي، مطالعه ديناميكي تغيير اقليم، اقليم معماري در بهينه‌سازي مصرف انرژي، تغيير بارش و تاثير آن بر عملكرد ديم، آلودگي هوا و پيش بيني بلند مدت اقليمي در پژوهشكده انجام شده است.
   وي در توضيح عملكرد واحد سنجش از دور اين مركز ياد آور شد: ايجاد بانك اطلاعات تخصصي در زمينه‌ فعاليت‌هاي مرتبط با امور پژوهشي، برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي واحد IT و همچنين تعريف و راه‌اندازي واحد فناوري اطلاعات از فعاليت‌هاي اصلي اين مركز مي‌باشد

 

/ 0 نظر / 8 بازدید