هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

تغييرات كتاب جغرافياي دوره پيش دانشگاهي

 

 

پس از مدت ها ابهام در مورد اعمال اصلاحات كتاب جغرافياي دوره پيش دانشگاهي(عليرغم زحمات بسياري كه همه دوستان براي رفع اشكالات اين كتاب متحمل شده بودند ). بالاخره اين كتاب از چاپ خارج شد.

براي اطلاع دوستان سعي خواهم كرد تا تغييرات را با همه اجزاي آن در اختيار بگذارم . تا چنانچه تمايل به تهيه طراحي تدريس دارند . از اين فرصت باقي مانده از تعطيلات مدارس استفاده مطلوب نمايند.

 

درس اول : ماهيت و قلمرو دانش جغرافيا

؛ عنوان درس تغييري نداشته است اما شروع مطالب در كتاب جديد با بحثي تحت عنوان " جغرافيا چيست؟ " آغاز مي شود.در ادامه اين بحث براساس نظرات به دست آمده ؛ موضوع سيستم ها از درس هشتم از فصل پنجم جدا وبه اين بخش اضافه شده است.علت اين امر عدم رعايت تقدم وتاخر مطالب آموزشی در سازماندهي محتواي قبلي بوده است به نحوي كه در آن كتاب موضوع محيط جغرافيايي مطرح و در نمودار مراحل تكوين زمين به سيستمهاي جاندار و طبيعي بي جان ، سيستم زمين انسان و سيستم جغر افيايي اشاره شده بود بدون آن كه خود سيستم تبيين شودو تنها در انتهاي كتاب بحث سيستم ها و مدل هاي جغرافيايي اشاره مي شد. و اين بي نظمي مشكلاتي را براي تدريس همكاران بوجود آورده بود.

 در اين قسمت نيز برخي از مطالب كه تفهيم آن ها دشواربود اصلاح شده است از جمله موضوع پسخوراند و يك مطلب جديد تحت عنوان روش تفكر سيستمي قبل از فوايد نگرش سيستمي اضافه شده است.

در ادامه درباره محيط جغرافيايي بحث شده است نمودار خطي ساده كتاب قبلي جاي خود را به تصاوير واضحي داده است.اغلاط چاپي نيز اصلاح و به اهداف جغرافيا ، يك عنوان  به نام كسب مهارت بهره برداري بهتر از محيط جغرافيايي اضافه شده است. عبارت روش شناسي جغرافيا جاي خود را به شيوه هاي شناخت جغرافيايي داده است. حجم اين درس در كتاب قبلي 13 صفحه و در كتاب جديد18 صفحه است. علت افزايش اين صفحات جابجايي بخشي از مطالب در هشتم و اضافه شدن آن به اين درس است.

 

درس دوم:راه و روش پژوهش هاي جغر افيايي:

 عنوان اين درس تغيير نداشته است.اما پس از مقدمه و قبل از آن كه به مراحل يك پژوهش جغرافيايي اشاره شود ، جاي كلياتي در مورد پژوهش خالي بود به اين جهت مطالبي تحت عنوان : پژوهش چيست؟ چرا پژوهش مي كنيم؟ و روش هاي پژوهش كدام اند؟ افزوده شده است.به دنبال آن مراحل يك پژوهش جغر افيايي آمده است اما در مطالب آن نيز اصلاحاتي صورت گرفته به نحوي كه بي نظمي و اغتشاش مطالبي كه در محتوا ي قبلي وجود داشت بر طرف شده ومطالب در هشت گام و يك نتيجه گيري به دنبال هم آمده است.به اين ترتيب كه :

گام اول: طرح پرسش

گام دوم : بيان مساله

گام سوم : اهميت و اهداف تحقيق

گام چهارم : مدل تحليلي تحقيق

گام پنجم:تدوين فرضيه

گام ششم: جمع آوري داده ها

گام هفتم: پردازش داده ها

گام هشتم : آزمون فرضيه

نتيجه گيري

در انتهاي اين درس مثالي كه در كتاب قبلي وجود داشت با اصلاحات كافي به عنوان يك نمونه ارائه شده است و صرفا جنبه مطالعه را دارد. حجم اين درس قبلا11 صفحه و در كتاب جديد13 صفحه شده است  كه 6 صفحه آن براي مطالعه است.

 

درس سوم: نقشه و فرايند آن و

درس چهارم : نمايش شكل زمين

اين دو درس تغييرات زيادي ندارد و صرفا مطالب اضافه و تكراري آن كاسته شده است. به بخشي از مطالب درس چهارم  كه توالي منطقي نداشت ، سازماندهي مجد د شده است و اغلاط آن بر طرف شده و نقشه هاي لاتين يا با نقشه هاي ايراني  عوض شده و يا حروف آن ترجمه شده است .حجم درس سوم  وچهارم در كتاب قبلي به ترتيب 15و 17 صفحه و در كتاب جديد نيز همين مقدار است.

 

درس پنجم : كاربرد رايانه در جغرافيا : اين درس كمترين ميزان تغييرات را داشته است.و تنها يك يا دو تصوير آن تغيير كرده است . حجم اين درس در هر دو كتاب 13 صفحه است.

 

درس ششم: سنجش از دور :

 در اين درس نيز اصلاحي انجام شده است  در شروع درس يك نقاشي از اساطير ايراني كه به موضوع مرتبط است مشاهده مي كنيد.در متن نيز  ابهامات كتاب قبلي بر طرف شده تصاوير با وضوح بيشتر به چاپ رسيده است. و تماي تصاوير غير رنگي به تصاوير رنگي تغيير يافته است  در انتها درس نيز دو تصوير ماهواره اي مربوط به قبل و بعد وقوع زلزله اخير از ارگ بم آمده است . حجم اين درس در كتا ب قبلي 16 صفحه و در كتاب جديد 15 صفحه مي باشد.

 

درس هفتم : سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي : اين درس بدون تغيير است و فقط از عنوان آن عبارت   

GIS  حذف شده است. علت آن نيز تکرار اين موضوع در زير نويس همان صفحه بود. در هر دو كتب حجم اين درس 8 صفحه است.

 

درس هشتم: مدل هاي جغرافيايي

: اين درس همان طور كه در ابتدا نيز اشاره شد  در سال گذشته عنوان " سيستم ها و مدل هاي جغرافيايي " را داشت . با بررسي هاي انجام شده  بخش سيستم ها به درس اول منتقل شد  و اين درس با عنوان مدل هاي جغرافيايي عرضه شده است. در ابتدا ي درس مطلبي با تيتر : مدل جغرافيايي چيست ؟ آمده است و سپس دسته بندي مدل ها به مدل هاي ساده ي خطي ؛ مدل مشابه سازي ؛ مدل مقياس كاركردي و مدل ادراكي يا استنتاجي ارائه شده است. فوايد مدل هاي جغر افيايي اهميت مدل ؛ ويژگي هاي يك مدل ؛ مد لهاي رياضي ؛مدل فون تانن؛ در اين درس وجود دارد . حجم اين در در كتاب قبلي 14 صفحه و در كتاب جديد 8 صفحه مي باشد.

درس نهم : نقش جغرافيا در مديريت محيط :

 اين درس نيز تغييراتي در حد ويرايش برخي از كلمات را داشته است حجم آن در هر دو كتاب 16 صفحه است.

حجم كتاب در هر دو سال 123 صفحه بوده و تفاوتي نكرده است

  
; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۳