هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

6عنصر و18 استاندارد آموزش جغرافیا

 


برای درک بهتر این موضوع که جغرافیا علمی است برای زندگی در همه نظان های معتبر آموزشی متخصصان این رشته 18 استاندارد آموزشی را در 6 عنصر جای داده و در برنامه ریزی های درسی جغرافیا لحاظ می کنند.آیا این عناصر و استاندارد ها ردبرنامه درسی آموزش جغرافیا در ایران وجود دارد؟

?What are the six elements of geography

Answer:

The Six Essential Elements of Geography

Geography educators have created a set of eighteen learning standards called Geography for Life. Each of these eighteen standards is organized into six essential elements.

 The World in Spatial Terms    

1-How to use maps and other geographic representations, tools, and technologies to acquire, process, and report information from a spatial perspective


2. How to use mental maps to organize information about people, places, and environments in a spatial context

3. How to analyze the spatial organization of people, places, and environments on earth's surface

 

Places and Regions

4. The physical and human characteristics of places

5. That people create regions to interpret earth's complexity

6. How culture and experience influence people's perceptions of places and regions

 

Physical Systems

7. The physical processes that shape the patterns of earth's surface

8. The characteristics and spatial distribution of ecosystems on earth's surface

 

Human Systems

9. The characteristics, distribution, and migration of human populations on earth's surface

10. The characteristics, distribution, and complexity of earth's cultural mosaics

11. The patterns and networks of economic interdependence on earth's surface

12. The processes, patterns, and functions of human settlement

13. How the forces of cooperation and conflict among people influence the division and control of earth's surface

 

Environment and Society

14. How human actions modify the physical environment

15. How physical systems affect human systems

16. The changes that occur in the meaning, use, distribution, and importance of resources

 

The Uses of Geography

17. How to apply geography to interpret the past

18. How to apply geography to interpret the present and plan for the future

 

  
; ساعت ٥:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢