هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

Dictionary of Physical Geography

 

 

dictionary of Physical Geography

Szabolcs Ákos Fábián

University of Pécs

Zoltán Karancsi

University of Szeged

János Kovács

PTE TTK FI

Dénes Lóczy

PTE TTK KTI

Gábor Varga

PTE TTK FI

2010

http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz1/www/en/book_en_1.htmlsee more :

  
; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱