هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

فقط اسم خیابان مورد نظر را در هر جاى دنیابزنید تا آدرس و نقشه آن را ببیند

 
ANY ADDRESS - ALL OVER THE WORLD
 

خیابان های ایران رو فارسی هم می پذیرد

After opening the link below, slowly type in the address you want
one letter or number at a time,
then pause
,
letter by letter, 
space by space, 
and watch each time where it takes you.
 
 

  
; ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱