هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

چشم انداز و تورهای 3D از زیبا ترین مکان در سراسر جهان

 


با کلیک بر روی نام شهر زیر لذت ببرید!
 

 

Pick out any interesting location around the  world and click on it. A page will come up with a photo. In the centre is a circle with a triangle.

Click on the triangle. Now you get a full picture. If it's not a full screen, click on the 4 dots in the lower right corner.

Now with full screen, place your curser anywhere on the screen and slowly drag the picture in any direction you want. Left, right, up, down, slow or stop.

Try the  Egyptian Pyramids in  Egypt or  Moscow , Kremlin to get started.

This is a one e-mail you will want to save. Enjoy.

Panoramas and 3D  Tours of the Most Beautiful Places Around the World! Click on the below City Names & Enjoy !

 •   Kiev,                                  Ukraine 

 

•   Ay-Petri,                                  Ukraine

   

•   Dubai,                                  UAE   

•   Dubai, Islands,                                  UAE  

 

•   Palm Jumeirah,                                  Dubai, UAE  

•  Bangkok,                                  Thailand 

  

•   Sankt-Moritz,                                  Switzerland  

 

•   Cape Good Hope,                                  South Africa                                   

•   Cape-Town, South                                  Africa   

•   Moscow, MSU,                                  Russia   

•  Moscow, Kremlin,                Bolotnaya Square , Russia                                    

•  Moscow,                                  Russia  

 

•   Moscow Kremlin,                                  Russia  

 

•  Moscow - The view from 300 meters above,   Russia   

•   Moscow City,                                  Russia   

•   Kremlin, Moscow,                                  Russia   

•   Moscow City,                                  Russia   

•   Trinity Lavra of                                  Sait Sergius,

Russia                                 

   •   Saint-Petersburg,                                  Russia  

 

•   New Jerusalem                                  Monastery,

Russia                                 

   •   Saint Petersburg,                                  Russia   

•   Novodevichy                 Convent. Moscow, Russia                                    

•   Ramenki,Moscow,                                  Russia   

•   MKAD, Moscow,                                  Russia   

•   Moscow,                                  Russia   

•  Moscow,                                  Russia   

•   Krokus Expo                                  Center, Moscow, Russia                                    •   Moscow Region,                                  Russia  

• Moeraki Boulders,                                  New Zealand   

•   Fiordland, New                                  Zealand   

•   Nepal,                                  Nepal   

•   Maldives,                                  Maldives   

•  Kuala-Lumpur,                                  Malaysia   

•  Grimsvotn,                                  Iceland   

•   Amsterdam,                                  Holland   •   Neuschwanstein                                  Castle, Germany                                    •   Egyptian Pyramids,                                  Egypt   

•   Hong Kong,                                  China   

•  The Iguassu Falls,                                  Brazil   

•  Twelve Apostles   Marine National Park, 

Australia   

•   Sydney,                                  Australia   

•   Buenos Aires,                                  Argentina   

• 

Egyptian   Pyramids, Egypt

 Victoria Falls,                                  Zambia
   

•   Venezuela,                                  Surroundings of Angel Falls,  Venezuela   

•   Angel falls,                                  Venezuela  

•   Kalyan                                  Minaret, Bukhara, Uzbekistan   •   Miami,                                  USA   

•   Las Vegas,                                  USA  

•   Lake Powell,                                  USA   

•   Manhattan, New                                  York, USA   

•   Golden Gate                                  Bridge, San Francisco,   USA   

•   Millennium UN                                  Plaza Hotel, New York,  USA   

•   Oahu, Hawaii,                                  USA  

•   Las Vegas, Nevada,                                  USA   

•   Millennium UN                                  Plaza Hotel, New York, USA   

•   Golden Gate                                  Bridge, USA   

•  Statue of Liberty,                                  New York, USA                                    •   Manhattan, New                                  York, USA   •   Hollywood,                                  California, USA                                    

•   San Juan and                                  Colorado rivers, USA                                    •   Goosenecks, Utah,                                  USA   

•   Mono Lake,                                  California, USA                                    •   Millennium UN                                  Plaza Hotel, New York,     USA   

•  Chicago, Illinois,                                  USA   

•   Los Angeles,                                  California, USA  

اگر صفحات باز نشد روی آدرس زیر همان صفحه کلیک کنید یا با کپی کردن یا بازنویسی آدرس در یک صفحه دیگر امتحان کنید                                  

  
; ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱