هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

ترمینولوژی اختلالات یادگیری

 منبع:     http://language-speech.mihanblog.com/post/384

 


از دست دادن توانائی خواندن به سبب نوعی ضایعه مغزی ، نظیر حمله مغزی . این اصطلاح همچنین به شکست کامل در کسب مهارتهای خواندن هم بصورت جزئی و هم بصورت کاملبا توجه به ضایعه حاصلمی شود .
...............................................................................................................................................................................
فراموشی نام ها ( آنومیا ) anomia
دشواری در یادآوری یا بازخوانی کلمات یا نام های چیزها

سندرم زیاده فعالی Hyperkinetic-activity 
علائم این سندرم عبارتند از : 
رفتار و کردار ناگهانی- پرتیحواس – اختلال تمرکز قوای فکری – بیقراریشدید حرکتی – تحریک پذیری شدید – عدم ثبات هیجانی –منفی گرائی – تخریب – انهدام و شکستن اشیاء و گاهی رفتارضد اجتماعی و اختلالات یادگیری .
............................................................................................................................................................................
نارساخوانی ( دیس لکسیا ) dyslexia
کودکان علیرغم تجارب کلامی کلاسی در حصول به مهارتهای خواندن شکست می خورند این اصطلاح غالبا زمانی به کار برده می شود که اختلال در کارکرد عصبی علت این ناتوانی خواندن باشد .
............................................................................................................................................................................

 


ناتوانی در ریاضیات ( دیس کا لکولیا ) dyscalculia
از دست دادن توانائی انجام اعمال ریاضی که معمولا با اختلال در کارکرد عصبی یا ضربه مغزی همراه است .
...............................................................................................................................................................................
ناخوانا نویسی ( دیس گرافیا ) dysgraphia
نا خوانا نویسییا ناتوانی در انجام اعمال حرکتی مورد نیاز نوشتن ، این حالت اغلب با اختلال کارکرد عصبی همراه است .
.............................................................................................................................................................................
نارسا نویسی ( اگرافیا ) agraphia 
شکلی از بیماری آفازی که مشخصه ی آن کاهش توانائی فرد در امر نوشتن به علت بروز یک نقص در سیستم اعصاب مرکزی می باشد . در مبتلایانبه این بیماری به نظر می رسد که توانائی ایجاد ارتباط بین تصاویر ذهنی لغات و نیروی حرکتی برای نوشتن آنها وجود ندارد .
............................................................................................................................................................................
نا هماهنگی حرکتی ataxia

ناتوانی در نام بردن dysnomia

کاهش توانایی در بازیافت و یادآ وری اسامی اشخاص ، اماکن ، اعمال یا اشیاء 
.............................................................................................................................................................................
آوا پریشی slexic) (dy dysphoneitc

آوا پریشی ( نارسا خوان ) :کودکان دارای ناتوانی خواندن که در برقراری ارتباط میان نمادها و اصوات ناتوانی 
داشته و در نتیجه دارای مشکل در مهارتهای تحلیل صوتی کلمات می باشند . این کودکان به شکل ظاهری 
کلمه ( یادآوری دیداری ) توجه نکرده و اغلب دچار غلطهای درهجی کردن می شوند .بطوری که هجی با صدای کلمه ارتباط ندارد .
................................................................................................................................................................................
ناهویدا ( نارساخوان ) dyseideltic ( dyslexic)

کودکان دارای ناتوانی خواندن که در شناسایی الگوهای مربوط به گروهای کلمات مشکل دارند. این کودکان کلمات را صرفا با توجه به اصوات آن خوانده و هجی کرده و بسیار کند می خوانند . زیرا هر کدام از حروف کلمه را جداگانه تلفظ می نمایند .
........................................................................................................................................................................
اختلال نقص درتوجه attention deficit disorder

اختلال نقص در توجه : عدم وجود توجه با منشاء تحولی که با ضعف در کنترل تکانه ای همراه است .
..............................................................................................................................................................................
directonality

کاربرد شناختی طرح بدن در فضای بیرونی که شامل مفاهیم شناختی بالا ، پائین ، داخل ، خارج، زیر ، 
کنار ، میان و ................. می باشد .
.............................................................................................................................................................................
تیزی شنیداری auditory figure-ground

توانایی توجه انتخابی به محرکات شکل و زمینه شنیداری ، آنهم درهنگام وجود محرکات 
شنیداری نامربوط 
...........................................................................................................................................................................
Dysparaxia 
ناتوانی در حرکات موزون : ضعف در اعمال یا طرح ریزی حرکتی

........................................................................................................................................................................
حرکات ظریف fine motor

حرکات ظریف : استفاده از حرکات دست و انگشتان برای انجام تکالیفی که به دقت نیاز دارند .
.........................................................................................................................................................................
حرکات درشت gross motor

حرکات درشت : حرکاتی که برای انجام مطلوب آن به عملکرد تمام بدن نیاز است و انتقال وزن بدن و تطابق 
وضعیت کلی بدن را شامل می شود .
..............................................................................................................................................................................
پر فعالیتی hyperactivity

پر فعالیتی : فعالیت حرکتی مفرط که به شکل دویدن زیاد یا بالا رفتن از اشیاء ، ناتوانی در آرام نشستن 
و یا حرکت در خواب مشاهده می شود .
...........................................................................................................................................................................
IEP طرح آموزش انفرادی :
چهارچوب نوشته شده برای راهبردهای آموزشی و درمانی که می بایستی برای بهبودی دانش آموزان دارای 
معلولیت در آموزش و پرورش ویژه بکار گرفته شود .
............................................................................................................................................................................
حداقل بد عمل کاری مغز minimal brain dysfunction

بد عمل کاری خفیف مغز که ممکن است در آن کودک یکی یا ترکیبی از علائم ناتوانی های یادگیری ،
ناتوانی زبان ، سایر ناپایداری های مو جود در عملکرد های مختلف شناختی ، اختلال نقص در توجه ،
عدم هماهنگی در حرکات ظریف، درشت و حرکات گویایی را داشته باشد .

  
; ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱