هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

بازی جغرافيايي

اين آدرس نوعی بازی جغرافيايی را عرضه می كند كه در آموزش كشور شناسی مفيد خواهد بود مخاطبين آن دانش آموزان  سال دوم راهنمايی به بالا هستند.

  
; ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۳