هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

ساعت تحویل سال نو


:ساعت تحویل  سال در سایر شهرها

Iran: Monday March 21, 2011, 02:50:45PM New York: Sunday March 20, 2011, 18:20:45 PM Paris: Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM
Toronto: Sunday March 20, 2011, 18:20:45 PM San Francisco: Sun. March 20, 2011, 15:20:45 PM London: Sunday March 20, 2011, 23:20:45 PM
Vancouver: Sunday March 20, 2011, 15:20:45 PM Huston: Sunday March 20, 2011, 17:20:45 PM Stockholm: Mo. March 21, 2011, 00:20:45 AM


Check real Accurate United State PCT time
Please adjust your computer clock to have accurate "Tahveel Time"!

 

Asoon Links:     Amazon.com     drwgs.com

 

 

More Cities:

:ساعت تحویل  سال در سایر شهرها

Abu Dhabi (+4) Monday March 21, 2011, 03:20:45 AM Istanbul (+2) Monday March 21, 2011, 01:20:45 AM
Amsterdam (+1) Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM Jakarta (+7) Monday March 21, 2011, 06:20:45 AM
Ankara (+2) Monday March 21, 2011, 01:20:45 AM Jerusalem (+1) Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM
Ashgabad (+5) Monday March 21, 2011, 04:20:45 AM Kabul (+4:30) Monday March 21, 2011, 03:40:45 AM
Atlanta (-5) Sunday March 20, 2011, 18:20:45 PM Lisbon (+1) Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM
Baghdad (+3) Monday March 21, 2011, 03:20:45 AM Madrid (+1) Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM
Baku (+4) Monday March 21, 2011, 02:20:45 AM Melbourne (+11) Monday March 21, 2011, 10:20:45 PM
Bangkok (+7) Monday March 21, 2011, 06:20:45 AM Montreal (-5) Sunday March 20, 2011, 18:20:45 PM
Barcelona (+1) Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM Moscow (+3) Monday March 21, 2011, 02:20:45 AM
Beijing (+8) *Monday March 21, 2011, 07:20:45 AM New Delhi (+5:30) Monday March 21, 2011, 04:40:45 AM
Beirut (+2) Monday March 21, 2011, 01:20:45 AM Nairobi (+3) Monday March 21, 2011, 02:20:45 AM
Berlin (+1) Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM Ottawa (-5) Sunday March 20, 2011, 18:20:45 PM
Bishkek (+6) Monday March 21, 2011, 05:20:45 AM Rio de Janeiro (-3) Sunday March 20, 2011, 20:20:45 PM
Chicago (-6) Sunday March 20, 2011, 17:20:45 PM Samarkand (+5) Monday March 21, 2011, 05:20:45 AM
Copenhagen (+1) Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM Tehran (+3:30) Monday March 21, 2011, 02:40:45 AM
Dubai (+4) Monday March 21, 2011, 03:20:45 AM Tokyo (+9) Monday March 21, 2011, 08:20:45 AM
Dushanbe (+5) Monday March 21, 2011, 04:20:45 AM Toronto (-5) Sunday March 20, 2011, 18:20:45 PM
Frankfurt (+1) Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM Vancouver (-8) Sunday March 20, 2011, 15:20:45 PM
Geneva (+1) Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM Washington DC (-5) Sunday March 20, 2011, 18:20:45 PM
Islamabad (+5) Monday March 21, 2011, 04:20:45 AM Zagreb (+1) Monday March 21, 2011, 00:20:45 AM
   

 

 

 

 

  
; ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩