هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

گودال مرگ در جنگل های ولگا در روسیه ءخیال یا واقعیت؟

دوستی مطلبی را برایم فرستاده بود که چند تصویر ضمیمه داشت با عنوان گودال مرگ در جنگل های ولگا در روسیه . هر چه گشتم مطلبی در این مورد در سایت های انگلیسی زبان نیافتم بنابراین نمی دانم آیا چنین چیزی حقیقت دارد یا نه و بعید است چنین مکانی از چشم جغرافیدانان پوشیده مانده باشد .به هر حال تصاویر را می گذارم اگر کسی اطلاع موثقی داشت مرا هم از نادانی برهاند و یا حداقل مختصات جغرافیایی مکان مورد نظر را اعلام کند . در سایت های فارسی طبق معمول یکی به دنبال دیگری این تصاویر را فقط تکرار کرده اند


  
; ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧