هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

فهرست حذفیات کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۸۸ اعلام شد

 

در دروس عمومی، حذفیات کتاب قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین وزندگی ۲) با کد۲۲۲ چاپ سال ۸۵ پایه دوم عبارت است از ۱ - فعالیت‌ها: شامل نمونه‌یابی درصفحات ۱۵، ۲۳ و۱۵۶ ـ ذکر نمونه‌ها درصفحهٔ ۱۴۱ ـ کشف عوامل درصفحه ۱۸۹
تفکر در صفحات
۶۳ ،۷۰ و۱۷۴ـ خودکاوی درصفحات ۹۷‌، ۱۰۰‌، ۱۳۰‌، ۱۳۱ و ۱۴۱- مقایسه در صفحه ۱۰۲ـ تطبیق در صفحات ۱۳۲،۱۵۰‌، ۱۵۹، ۱۷۶ و۱۸۱ ـ بررسی درصفحات ۱۴۰‌، ۱۴۸‌، ۱۷۲‌، ۸۵
۱) پیام آیات در صفحه ۱۶۱ ـ همفکری درصفحه ۱۳۷ بیان نمونه‌ها درصفحه ۱۳۸۲) پیشنهادها: در صفحات ۱۸‌، ۲۹ تا ۳۳‌، ۴۳‌، ۵۵‌، ۶۶‌، ۷۵ تا ۷۷‌، ۸۵‌، ۹۲‌، ۱۱۸‌، ۱۳۳‌، ۱۶۷‌، ۱۷۸و ۱۹۴
۳) ترجمه‌هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.
۴) یاد آوری‌ها در صفحات ۹‌، ۱۰۹ و ۱۲۱
۵) گام‌ها درصفحات ۳۵‌، ۵۶ ، ۱۰۷، ۱۱۹‌، ۱۳۴‌، ۱۵۲، ۱۶۸و ۱۹۳
۶) متن صفحات ۳۴، ۳۶ و شعر صفحه ۶۵
۷) پاورقی‌ها و بخش‌های برای مطالعه
در کتاب قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین وزندگی ۳ )، کد ۲۵۱ چاپ سال ۸۶، پایه سوم حذفیات عبارت است از
۱) فعالیت‌ها: شامل تکمیل درصفحه ۱۱ ـ نمونه یابی درصفحات ۱۹،۱۹۳ و۱۹۶ ـ بررسی در صفحات ۲۱ ، ۱۵۱،۲۲۰ و ۲۳۵ ـ جستجو در صفحه ۵۳ ـ تطبیق در صفحات ۶۱ و ۱۷۵ ـ خودکاوی در صفحات ۱۴۰و ۱۹۵ ـ مقایسه در صفحه ۱۴۸ـ برنامه‌ریزی در صفحه ۱۵۶ـ اندیشه در صفحه ۱۶۹ ـ طبقه بندی در صفحات ۲۱۵ و ۲۱۹ ـ راه حل در صفحه ۲۲۳ـ شناسایی عوامل در صفحه ۲۳۶ ـ ذکر نمونه ۱۸۰
۲) پیشنهادها: درصفحات ۱۳، ۴۶، ۶۳، ۷۷، ۹۳، ۱۱۵، ۱۳۲، ۱۴۳، ۱۶۰، ۱۷۱، ۲۰۰، ۲۱۵، ۲۲۵
۳) گام‌ها: درصفحات ۲۶، ۹۴، ۱۳۳، ۱۶۱، ۱۸۵، ۲۰۱ ، ۲۳۷
۴) یاد آوری‌ها : درصفحات ۶ تا۷ ، ۱۸۸ تا ۱۸۹ ، ۲۰۴ تا ۲۰۵
۵) اشعار: درصفحات ۴۱، ۴۴، ۴۸و ۵۱
۶) ترجمه‌هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است .
۷) پاورقی‌ها و بخش های برای مطالعه
در کتاب معارف اسلامی ( دین وزندگی )، کد ۱/۲۸۵ چاپ سال ۸۷ مقطع پیش دانشگاهی حذفیات عبارت است از
۱) یادآوری‌: در صفحه ۳ و متن صفحه ۹۱
۲) فعالیت‌ها : استدلال در صفحه ۱۷ ـ حل مسأله در صفحه ۱۸ و۱۳۸ ـ تفکر درآیات درصفحه ۲۸ ـ بررسی در صفحات۳۳، ۵۲، ۵۳، ۷۲ و ۱۷۷ ـ برنامه‌ریزی در صفحات ۳۳ و ۴۵ ـ ذکر نمونه‌ها در صفحات ۴۱ و ۶۶ ـ خود ارزیابی درصفحات ۴۱، ۴۹ و۵۴ ـ خودکاوی در صفحه ۴۲ ـ پیشنهاد در صفحه ۵۶ ـ تطبیق در صفحات ۷۱، ۱۳۹، ۱۵۵و ۱۵۹ ـ مقایسه درصفحات ۳۷ و ۱۱۷ـ نمونه یابی درصفحه ۱۷۵ـ هم اندیشی درصفحه ۱۷۲ و ۱۸۰
۳) برداشت: درصفحات ۱۲۱ تا ۱۲۸ ، ۱۳۰ تا ۱۳۳ و ۱۶۱ تا ۱۶۴
۴) ترجمه‌هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.
۵) پاورقی‌ها و بخش‌های برای مطالعه
در کتاب ادبیات فارسی (۳) ـ غیرعلوم انسانی ـ کد ۱/۲۴۹ چاپ سال ۸۶ مقطع سوم حذفیات عبارت است از:
-
درس ۱۱: قسمت دوم، سه پرسش از تولستوی از صفحه ۹۲ تا ۹۷
ـ درس ۱۸: قاصدک، از صفحه ۱۴۰ تا ۱۵۰ ـ درس ۲۰: از پاریز تا پاریس از صفحه ۱۵۸ تا ۱۶۵
در کتاب زبان فارسی ۳ ـ غیر علوم‌انسانی ـ کد ۳/۲۴۹ چاپ سال ۸۶ پایه سوم حذفیات عبارت است از:
کلیهٔ نمونه ها ، که به ترتیب عبارت است از: صفحات ۵۱ تا۵۵ (عدل- موزه کلمانسو ) ۱۲۹ تا ۱۳۰ (قبض آب)
ـ درس ۲۳: اسناد و نوشته‌های حقوقی از ۱۶۶تا ۱۸۲
زبان فارسی ۳ ـ تخصصی انسانی ـ کد ۴/۲۴۹ چاپ سال ۸۶ ، پایه سوم عبارت است از:
ـ تمام نمونه‌ها ، که به ترتیب عبارت است از: صفحات ۱۲۰تا ۱۲۲ ( آرش ) و۱۳۴ تا ۱۳۵ ( قبض آب و...)
ـ درس بیستم: از صفحات ۱۴۵ تا ۱۵۰ املای برخی از کلمات
-
درس ۲۴: اسناد و نوشته‌های حقوق از صفحه ۱۷۵تا ۱۸۸
در کتاب زبان و ادبیات فارسی ۱و۲ کد ۱/۲۸۳ سال چاپ ۸۷ پایه پیش‌ دانشگاهی حذفیات عبارت است از:
درس ۹: فقط شعر (۱) - نفحات صبح سعدی
درس ۱۰: فقط شعر (۲) - راه بی نهایت حافظ
درس ۲۰: قسمت اول به بلبل
درس ۲۲: قسمت دوم شعر تسلی خاطر جامی
درس ۲۴: فقط متن افشین و بودلف
درس ۳۰: صدای پای آب - از «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر ... » - صفحهٔ ۲۰۶ و۲۰۷
در دروس تخصصی گروه علوم ریاضی، کتاب آمار و مدلسازی کد ۳/۲۳۴ چاپ سال ۸۵ پایه دوم فقط فصل هشتم حذف است.
دروس تخصصی گروه علوم تجربی
حذفیات کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه(۱) کد ۱/۲۳۱ چاپ سال ۸۵ پایه دوم
ـ درس اول از صفحه‌ ۱ تا پایان ۱۳
ـ درس پنجم صفحه ۸۱ از تغذیه گیاهی و خاک تا پایان صفحه ۸۸
در کتاب آمار و مدلسازی کد ۵/۲۵۸ چاپ سال ۸۶ پایه سوم فقط فصل هشتم حذف شده است.
دروس تخصصی گروه علوم انسانی
در کتاب آمار و مدلسازی کد ۳/۲۳۴ چاپ سال ۸۵ پایه دوم فقط فصل هشتم حذف است.
در کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان (۱) کد ۱/۲۴۶چاپ سال ۸۵ پایه دوم فقط نمونه‌ها حذف است.
در کتاب اقتصاد کد ۱/۲۴۰ چاپ ۸۵ پایه دوم تمام مطالب با عنوان « مطالعه آزاد» در صفحات ۷۷، ۸۵، ۸۸ و ۸۹، ۹۷ تا ۱۰۲، ۱۲۱ تا ۱۲۳ و ۱۴۷ تا ۱۵۱ حذف است.
در کتاب عربی (۲) ـ علوم انسانی ـ کد ۲/۲۲۴ چاپ ۸۵ پایه دوم دو درس ۹ و ۱۸ حذف است.
در کتاب روان شناسی کد ۱/۲۶۸ چاپ سال ۸۶ پایه سوم فصل دوم ازصفحه۴۱ تا ۵۷ (ویژگی‌ها و خصوصیات رشد دوره قبل از تولد و... تا ویژگی‌‌ها وخصوصیات رشد دردوره نوجوانی) حذف شده است.
در کتاب جامعه شناسی (۲) کد ۱/۲۸۱ چاپ سال ۸۶ پایه سوم تمام مطالب باعنوان « برای مطالعه بیشتر » و تصاویر و نمودارها حذف است.
در کتاب ریاضی پایه کد ۲/۲۹۲ چاپ سال ۸۷ پایه پیش دانشگاهی از صفحه ۱۳۳ ( ضرب احتمال‌ها، پیش آمدهای مستقل و وابسته ) تا پایان کتاب صفحه ۱۴۷ حذف است.
در کتاب علوم اجتماعی کد ۱/۳۰۰ چاپ سال ۸۷ پایه پیش ‌دانشگاهی، تصاویر، نمودارها، جداول، نقشه‌ها و مطالب کادرهای رنگی برای کنکور ۸۸ حذف است

 

  
; ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧