هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

تحليل محتوای کتاب انديشه های نو در فلسفه جغرافيا(۳)

آموزش های رسمی یا مدرسه ای عبارتست از آن بخش از مجموع برنامه های نظام آموزشی که از دوره پیش دبستانی آغاز شده و تا آموزش های عالی ادامه می یابد. این نوع آموزش ها سازمان یافته است و دارای ساختاری مشخص می باشد و از سلسله مراتب منظمی پیروی می کند.

آموزش های غیر رسمی عبارتست از هر نوع فعالیت آموزشی که سازمان یافته اما خارج از نظام آموزشی تحقق می یابد مانند دوره های کوتاه مدت و یا آموزش های ضمن خدمت.

    يکی ازارکان مهم برنامه درسی ، محتوا است. که دستیابی به هدف های از پیش یعیین شده از طریق آن محقق می شود. بنابراین قبل از تحلیل آن لازم است بدانیم که " محتوا چیست؟" 

  محتوا چیزی است که قرار است آموزش داده شود. محتوا شامل کلیه مطالب ، مفاهیم و اطلاعات  مر بوط به یک درس مورد نظر است.خواه به عنوان بخشی از متن یک کتاب باشد . خواه توضیحات ، حواشی و سایر اجزای جانبی آن درس. برخی از برنامه ریزان محتوا را معادل دانش می دانند . این دسته از جمله برنامه ریزانی هستند که حیطه شناختی را در برنامه های درسی اولی تر به حساب می آورند.از منظر این گروه محتوا خلاصه ای ازحقایق ، مفاهیم، تعمیم ها،اصول و نظریه های مشابه دانش در رشته مورد نظر است.( اورنستین و هانکینز 1993 )

چگونه مچگونه محتوا را انتخاب کنیم؟

در نظام های آموزشی متمرکز نظیر ایران معمولا محتوا در قالب کتب درسی ارائه می شود. و کتاب محور آموزش و یاد گیری است. و به همین اعتبار فقدان آن موجب سرگردانی مربی و فراگیر می شود.بویژه که ارزشیابی از میزان یادگیری در چنین شرایطی اغلب موکول به محتوای کتاب است.و شاید بی دلیل نباشد که چنین نظام های آموزشی را کتاب محور می نامند و نقطه مقابل آن را برنامه محور تلقی می کنند.این بحث بخصوص در دوره های آموزش عمومی بیشتر مصداق دارد.در دوره های تخصصی نظیر آموزش عالی وضعیت متفاوت است و یا متفاوت باشد. در این دوره اخیر ، لزوم استفاده از کتاب ها و منابع متعدد آموزشی بیشتر از دوره های آموزش عمومی است.و عمدتا در این دوره دانشجو با استفاده از منابع قابل دسترس ، به تولید مطالبی جدید بر اساس یافته های خود اقدام می نماید و با استفاده از محضر استاد نسبت به صحت و سقم آن اطمینان می یابد.و این همان نکته است که در تولد هر اثر علمی می بایست آن را به عنوان میوه تازه ای از باغ علم قلمداد نمود و قدمش را گرامی داشت.

  
; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۳