هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

اقيانوس‌ها بستر تغييرات اقليمي

جايگاه اقيانوس‌ها در حيات بشر انكارناپذير است. تقريبا مسلم است كه نخستين صورت حيات در اقيانوس‌ها ظاهر شد و تحقيقات نشان داده‌است كه هنوز هم قسمت اعظم حيات در اقيانوس‌ها يافت مي‌شود.

اين بيكران آبي به عنوان كانون تشكيل سامانه‌هاي جوي نقش بسزايي در وضعيت آب و هوا و تغيير اقليم دارد.

از حدود ‪ ۵۱۰‬ميليون كيلومتر مربع مساحت كره زمين، ‪ ۳۶۱‬ميليون كيلومترمربع يعني ‪ ۷۱‬درصد كره زمين را اقيانوس‌ها اشغال كرده‌اند.

مجموع اقيانوس‌ها و درياها كه مانند غشايي آبي و به هم پيوسته هستند و قسمت بزرگ سطح كره زمين را پوشانده‌اند، "اقيانوس جهاني" ناميده مي‌شود.

آبگيرهايي مانند درياي خزر، درياي آرال و درياچه بزرگ آمريكا از آنجا كه ارتباط طبيعي با درياهاي باز ندارند در مفهوم "اقيانوس جهاني" نمي‌گنجند و مساحت اينگونه آبگيرها در مجموع نيم درصد سطح كره زمين را تشكيل مي‌دهد.

از سال ‪ ۱۸۴۵‬تا آغاز قرن حاضر اقيانوس جهاني به پنج اقيانوس تقسيم شده است كه شامل اقيانوس منجمد شمالي، اطلس، هند، آرام و اقيانوس منجمد جنوبي هستند.


*** تاثير اقيانوس‌ها در وضعيت آب و هوايي
از آن‌جا كه سامانه‌هاي جوي عمدتا در اقيانوس‌ها شكل مي‌گيرند، اين پهنه آبي تاثير بسزايي بر وضعيت آب و هوايي تمامي نقاط جهان دارد.

گرم شدن كره زمين و اقيانوس‌ها باعث تغيير در فراواني تشكيل سامانه‌ها و شدت آن‌ها مي‌شود كه ممكن است در مناطق مختلف باعث " تر سالي" يا " خشك سالي" شود.

معاون پژوهشي مركز ملي اقيانوس شناسي مي‌گويد، پيش‌بيني تغييرات اقليم نيازمند دستگاه‌هايي در آب اقيانوس‌ها، مدل‌سازي هاي بسيار پيشرفته و بويه‌هاي كامپيوتري است.

به گفته دكتر حميد عليزاده با دانش امروزي و امكانات موجود، در ابتداي راه پيش بيني تغييرات اقليم قرار داريم.


*** عوامل تغيير اقليم
تغيير اقليم مي‌تواند علاوه بر منشا طبيعي، منشاء انساني نيز داشته باشد كه منشاء انساني طي چند دهه اخير به علت افزايش فعاليت‌هاي انساني اهميت زيادي پيدا كرده است.


*** عوامل انساني
عوامل انساني كه باعث تغيير اقليم مي‌شوند عمدتا با توليد گازهاي گلخانه‌اي به خصوص دي اكسيد كربن در جو زمين ارتباط دارند.

از آنجا كه هوا نمي‌تواند گرما را در خود نگه دارد، گرماي زمين در نهايت به اقيانوس‌ها منتقل مي‌شود و به علت ظرفيت ويژه آب، اين گرماي اضافه در اقيانوس‌ها ذخيره مي‌شود و ذخيره شدن گرما دراقيانوس‌ها حجم آب اقيانوس‌ها را بالا مي‌برد.

تحقيقات نشان داده است اگر درجه آب اقيانوس يك درجه افزايش يابد ‪ ۸۰‬سانتيمتر تراز آب بالا مي‌آيد.

هم‌اكنون سالانه يك تا دو ميليمتر تراز آب افزايش مي‌يابد و همچنان روند صعودي دارد و در حال افزايش است.

وقتي كه جو زمين گرم شود يخ‌هاي قطبي آب مي‌شوند كه اين آب شدن يخ ها باعث بالا رفتن سطح آب مي‌شود.

با گرم شدن آب اقيانوس، چرخه حركت اكولوژي آن تغيير مي‌كند و ميزان تبخير از سطح آب نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد كه اين شرايط موجب فراواني مراكز پرفشار و كم فشار مي‌گردد.

در ادامه اين شرايط، سامانه‌هاي جوي كه روي خشكي مي‌آيند نيز تغيير مي‌كنند كه اين تغيير به شكل خشكسالي، تر سالي، توفان، امواج مرتفع ديده مي‌شود. در چند سال اخير موارد وقوع توفان‌هاي دريايي روندي صعودي داشته است.

ايران از اقيانوس اطلس شمالي و تمام درياهاي مرتبط به آن در بخش غرب مانند درياي مديترانه، سياه، بالتيك، قطب شمال و ديگري اقيانوس هند و تمام درياهاي مرتبط به آن در بخش غرب مانند درياي سرخ، عمان و خليج فارس تاثير مي‌گيرد.

سامانه‌هاي جوي آبي كه با محوريت اقيانوس اطلس پديد مي‌آيند نيمه غربي و شمالي ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهند و سيستم‌هاي جوي از اقيانوس هند روي نيمه جنوبي و جنوب شرقي اثر مي‌گذارند.

ايرنا.

  
; ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦