هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

خورشيد بر روی مدار شمالکان

دوستی بدون نام و نشانی در مورد وضعيت حرکت خورشيد در منطقه قطبی پرسيده است و چون آدرسی ندارم  در همين بخش جوابش را می دهم شايد دسترسی بيابد و قابل استفاده اش باشد.

همانطور که اشاره کرده ايد خورشيد با توجه به عرض جغرافيايی در محدوده زمانی دو جانب انقلاب تابستانی

Summer Solsticeدر افق مناطق شمالگان قابل رويت دائمی و بدون غروب است و اگر به کتاب های درسی قديمی جغرافيا نظير کتاب جغرافيای عمومی و يا جغرافيای سال سوم راهنمايی  مراجعه کنيد می توانيد در اين مورد مطالبی را بيابيد.البته بايد در نظر داشته باشيد که پديده خورشيد نيمه شب فقط در مناطق نزديک به قطب رخ می دهد و در عرض های جغرافيايی پايين تر چند ساعتی ممکن است خورشيد غروب کند . اما زمان آن بسيار کوتاه است . يادم هست زمانی آقای مهندس دالکی می گفت در دوره تحصيل در هلند با استفاده از پرده های ضخيم اين مشکل را حل کرده بودند چون زمانی که خورشيد در پنجره های غربی وقتی غروب می کرد از پنجره های شرقی در حال طلوع بود و اين موضوع ساعت بيولوژيکی کسانی که عادت نداشتند را برهم می زد و اختلال در خواب را بوجود می آورد. برای درک بهتر موضوع چند عکی را در اين قسمت می گذارم . اميدوارم مورد استفاده باشد.

  
; ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦