هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

طراحی تدريس جغرا فيا با رويکرد ICT قسمت دوم

در بحث طراحی تدريس برای جغرافيا با رويکرد نوين در سطح ۱ مشخص شد که با دو وضعيت offline  و online  می توان نسبت به طراحی اقدام نمود . سطح ۲ با وضعيت online  طراحی می شود و البته در اين شرايط  بحث مقدماتی بودن پيش دانسته ها مد نظر خواهد بود.و عمدتا به عنوان امکانی برای ارتباط بين شرکت کنندگان ، استفاده می شود .  ابتدائی ترين اين امکانات ، استفاده از پست الکترونيکی E-mail  است.بنا براين حداقل امکانات شامل: رايانه ، پشتيبانی اينترنتی  و فضا مجازی برای استفاده مجموعه معلمان در طراحی تدريس در اين سطح و اين رويکرد ( دامنه) .

به اين ترتيب معلمانی که دوره های ICDL  را گذارنيده  باشند. در هر منطقه با يک ديگر تماس داشته و در يکی از جلسات سالانه خود نسبت به طراحی بخشی از فضا برای تبادل نظر حرفه ای استفاده می کنند.

موضوع مورد تدريس در اين الگو ؛مخاطرات طبيعی است . و روش مورد استفاده ؛ فعاليت ميدانی  يا field work  است. از دانش آموزان خواسته می شود. تا با مراجعه به سايت منطقه خود در بخش  جغرافيا نسبت به ثبت نام برای برنامه بازديد علمی اقدام نمايند.فرم های قبل و بعد از انجام بازديد ميدانی ، کروکی مسير ، ليست  فعاليت هايی که توسط شرکت کنند گان  در طول تدريس قرار است انجام شود. و نهايتا ، ليست وسايل و لوازم مورد نياز در طول بازديد را دريافت نمايند.در پايان تدريس نيز دانش آموزان تا تاريخ معينی نسبت به ارسال تکاليف خود از طريق پست الکترونيک  به معلم اقدام می نمايند.

نمونه ی ديگری از طراحی تدريس جغرافيا با رويکرد ICT در وضعيت offline

تهيه شده توسط دکتر مهدی چوبينه ۱۳۸۳

موضوع درس : مخاطرات طبيعی

مخاطبين: دانش آموزان پايه دوم متوسطه

اهداف آموزشی : ۱-آشنايی با مخاطرات طبيعی

                        ۲- استفاده از امکانات فناوری ارتباطات در برقراری ارتباط آموزشی

                        ۳-استفاده از امکانات IT  در برقراری تماس با مدارس از  سوی  مناطق آموزشی

زمان تدريس: ۹۰ دقيقه

ارزشيابی تشخيصی : ۱- انواع بلايای طبيعی کدام است؟

                              ۲- چگونه می توان از يک سايت اينترنتی استفاده کرد؟

                              ۳-  آيا باامکان ارسال يک نامه توسط E-mail آشنا هستيد؟

                              ۴-راه های کاهش خسارت های ناشی از مخاطرات طبيعی کدام است؟

چگونگی آغاز درس:

 مقدمه درس؛

 شامل توضيح در مورد  موضوع درس ، روش تدريس ، چگونگی ثبت نام  ، آدرس سايت پشتيبانی و محل ثبت نام و....

   متن درس:

 توضيحات لازم در مورد موضوع مخاطرات طبيعی ، فعاليت هايی که در خلال تدريس قرار است انجام شود .تعيين وظيفه هر يک از شرکت کنندگان ، جستجو در مورد تعيين احتمال وقوع هر يک از مخاطرات طبيعی در محل مورد بازديد .و چگونگی انجام تکاليف از قبل تعيين شده .

موخره درس:

 در اين بخش به رفع ابهامات احتمالی مخاطبين پرداخته می شود.

اين طرح شامل پرسشهای ميان تدریس و پايان درس به شکل مرسوم نخواهد بود و به جای آن فعاليت هايی برای حين بازديد تدارک می شود. از جمله : انواع اندازه گيری ها ( شامل اندازه گيری عرض کانال ها و سرعت آب رود ها به روش های تجربی ، اندازه کيری دانه بندی سنگ ها  دسته بندی درصدی انواع دانه بندی يک نمونه از رسوبات که به شکل تصادفی انتخاب شده است و .....)؛ نمونه برداری ها ؛ ترسيم نيمرخ ها و کروکی ها ؛ پيش بينی انواع مخاطرات احتمالی در محل و ذکر دلايل آن .و....

      

  
; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۳