هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

ياد بود استاد ارجمند مرحوم دکتر حسين شکويی

روز ۵ شنبه ۱۹ مهر ماه  به همت خانم حسينی يکی از دانشجويان ايشان  در منزلشان  به ياد بود استاد ارجمند مرحوم دکتر حسين شکويی مراسمی  برگزار شد که لطف کرده بودند و مرا هم دعوت کردند. در اين مراسم آقای دکتر گنجی ، مهندس بختياري، دکتر بدري، آقای مهدی اشراقی ، دکتر رجايي، آقای ملک عباسی  خانم دکتر همای صالحي، خانم دکتر فروغ السادات وجداني، خانواده آقای مهندس آيينه چی و خانم حسينی و جمعی ديگر از دوستان ودانشجويان آن مرحوم حضور داشتند  جدای از زحمت زيادی که ميزبانان محترم اين مراسم کشيده بودند ، ياد آوری خاطرات و يادبود استاد شکويی ، نفس احترام به پيشکسوتان خانواده جغرافيا قابل تقدير است . خداوند روح آن مرحوم را قرين رحمت کند و بر عمر اين دوستان برای خدمتگزاری به جامعه علمی جغرافيای ايران بيفزايد.   

  
; ساعت ٧:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٦