هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

سفر به مصر از طريق ميامی

بيش از ۲۵۰۰ کيلومتر راه طی شد و از ۶ استان کشور عبور کرديم. اين حاصل ۴ روز

مسافرتی بود که به همراه دوتن از دوستان موافق پيموديم.لذت سفر آن هم سفری که به ميل

 خود می رويم تايی برای مقايسه ندارد. روز دوشنبه  پس از گذشتن از استان تهران به

ميامی در استان سمنان رسيديم و به طرف حسين آباد کالپوش رفتيم . و بااندکی تغيير در

مسير پيش بينی شده به سمت گاليکش آمديم که سيل و بارندگی ناگهانی چيزی نمانده بود که

 همه برنامه های ما را به هم بريزد. جان به در بردنمان هم ناگفتنی های بسيار داشت . به

اين ترتيب به استان گلستان وارد شديم . و همان روز مجددا از طريق گردنه خوش ييلاق به

استان سمنان وارد شديم و با توقفی در بسطام ، شب را در شاهرود مانديم و چه خاطره ای

 از ميهمان نوازی مردم اين شهر به دست آمد. آبروی هر چه ايرانی و سنت ميهمان نوازی

 را يکجا بردند اين هم ولايتی های عزيز.

صبح روز سه شنبه هم با بارندگی شديد آغاز شد و از ترس فرو رفتن در گل ، از خير رفتن

 به ترود و عبور از ۲۰ کيلومتر راه خاکی بين ترود و معلمان گذشتيم و از مسير هميشگی

 دامغان به جندق رفتيم . و از آنجا با گذر ار مسير خاکی ۳۵ کيلومتری به مصر رسيديم.

  ناهار در مسجد مصر و ديدن مدرسه اين روستا که تابلويش يک لنگه در کمدی بود بخش

 ديگری از اين مسافرت جالبی و خاطره انگيز بود.بعد از ظهر با عبور از خور به سمت

طبس رفتيم . و به اين ترتيب سفری کرديم به مصر از طريق ميامی!!!! بقيه سفر را بعد از

 اينکه راهی برای آپ لود کردن تصاوير سفر يافتم  ، نقل می کنم

  
; ساعت ٦:۳۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦