هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

انواع سيستم تصويری

 

سیستم های تهیه نقشه:

سیستم های تهیه نقشه ،روش های قراردادی برای تبدیل کردن یک سطح کروی به سطح مستوی هستند. کره زمین سه بعدی است ؛ تبدیل آن به کره جغرافیایی در مقیاس های کوچکتر چندان مشکل نخواهد بود.اما زمانی که قرار باشد بخشی از آن را به شکل دو بعدی یا سطح مستوی نمایش دهند مشکلات آغاز می شود.

 اولا یک بعد یعنی بعد ارتفاع حذف می شود.که می بایست برای نمایش ارتفاع بر روی نقشه راه حلی پیدا کرد.

ثانیا تبدیل کردن یک سطح محدب بر روی یک سطح مسطح سبب تغییراتی در ابعاد ، اندازه ها و اشکال واقعی می شود.از این رو با استفاده از سیستمهای تصویری ؛ خطاهای تصاویر را تعدیل می نمایند.اما باید بدانیم که خطاهای اندازه گیری هم چنان به قوت خود باقی می مانند و سیستم های تصویری تنها می توانند آنها را تعدیل منند.

سیستم های تصویری بسیار متنوع هستند شما هم می توانید بر اساس قراردادی ، یک سیستم تصویری برای تهیه نقشه ابداع کنید.اما باید بدانید که ارزش یک سیستم تصویر زمانی بیشتر خواهد بود که نقشه ای که بر اساس آن تهیه می شود به واقعیت نزدیک تر باشد.

انواع سیستم های تصویری:

در حال حاضر 4 سیستم تصویری از سایر سیستم ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. و نقشه هائی که بر اساس آنها تهیه می شوند ، معتبر تر هستند. این سیستم ها عبارتند از:

 (zenithal)   الف) سیستم تصویری مستوی

)conical)  ب) سیستم تصویری مخروطی

)cylindrical) ج)سیستم تصویری استوانه ای

)individual) د)سیستم تصویری منفرد

هر یک از این سیستمها نیز خود دارای انواعی هستند مثل

 الف)

    سیستم تصویری مستوی شامل سیستم اورتوگرافیک، سیستم استرئوگرافیک، سیستم کنومونیک می باشد که با توجه به مکانی که از آن قرار است نقشه تهیه شود به طبقات جزئی تری تقسیم می شوندو به طوری که مثلا سیستم تصویری مستوی اورتوگرافیک ممکن است از قطب ، استوا و یا بین این دو ناحیه را مد نظر داشته باشد به این ترتیب سیستم تصویری مستوی اورتوگرافیکی قطبی، استوائی و مایل قابل تفکیک خواهند بود.

هم چنین سیستم تصویری مستوی استرئوگرافیکی قطبی، استوائی و مایل  و سیستم تصویری  مستوی کنومونیکی قطبی، استوائی ومایل از دیگر انواع سیستم های تصویری مستوی خواهند بود.

ب)سیستم تصویری مخروطی که به انواع مخروطی ساده ، مخروطی مشابه لامبرت و چند مخروطی تقسیم می شوند.

ج)سیستم تصویری استوانه ای شامل استوانه ای ساده ، استوانه ای استرئوگرافیکال، استوانه ای معادل ،استوانه ای مرکاتور معکوس و سیستم مرکاتور جهانی باشد.

U.T.M =Universal Transverse Mercator

د) سیستم تصویری منفرد شامل همولو گرافیک مولوید، سینوزوئیدال ، همولو ساین و اکرت می باشد.  

  
; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٢