هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

ملاک هایی برای تفکیک اصطلاحات باتلاق ، تالاب، مرداب ، مانداب و ....۲

 

مرداب : آبگیر عمیق و پر عرض و طول ، تالاب ، استخر ، ص 4001 معین

مرداب : برکه و آبگیر عمیق و پر عرض و طول ( جهانگیری) . تالاب و استخر و آبگیر همیق و پر عرض و طول.( برهان قاطع) غالبا در آب غیر روان استعمال می شود.که ایستاده است و حرکت نمی کند.به حلاف آب رود که جنبش و رفتار دارد.( انجمن آرا ) آب ایستاده غیر جاری و ناروان ، خلیج . ( ناظم الاطبا )

آب راکد و ساکنی که نه چون رود خانه جریان داشته باشد و نه چون دریا موج و اغلب بر خلیج های بسیار کوچک اطلاق می شود. که از پیش رفتگی آب دریا در خشکی حاصل شده باشد و پناهگاه بی تموج  و آرامی است برای قایق ها و کشتی های کوچک.... یا به آبگیر وسیعی اطلاق می شود که از تجمع آب رود خانه حاصل شده است . چون مرداب گاو خونی . پیش رفتگی کوچک دریا در خشکی  ( لغات فرهنگستان ) دهخدا ص 131

 

مرداب  Lagoon : امتداد آب کم عمق که در قسمتی یا به طور کامل بوسیله یک باریکه خشکی از دریا جدا می شود. یک مرداب ممکن است بوسیله یک زبانه خشکی تشکیل شود.که مرکب از گل ، ریگ و سنگریزه است.و مدخل خلیج را مسدود و یا تقریبا مسدود می کند و ممکن است  وقتی که دریا سکویی از سنگریزه را به هنگام  مد آب پرتاب  می کند و یک ورقه آب را بین سکو و صخره مربوط محصور می سازد ، تشکیل شود. بنابراین مرداب مربوطه گاهی به هنگام جزر پایین ناپدید می شود. همچنین یک مرداب ممکن است وقتی که یک بازوی دریایی بوسیله سکو های شنی محصور می شود، تشکیل شود. ( فشارکی)

 

مرداب ، مانداب Lagoon : 1- منطقه ای با عمق کم و همراه با آبهای ساحلی شود که بوسیله مانعی چون ماسه های ساحلی و یا سد های مرجانی از دریای باز جدا مانده باشد.

 

2- قسمتی از آبهای دریا که در داخل یک آتل محصور شده باشد   Haff  و   Atoll    مرداب ، باتلاق  Swamp

 

1-زمینی اسفنجی و مرطوب که مدتی از سال از آب اشباع شده و توام با کیاهانی است.

2- نوعی رویش گیاهی و خاک که در سطح معمول آب در تابستان  بالاتر از سطح خاک بوده و گیاهان در آن روییده باشند.

3- منطقه ای پست که دائما مرطوب بوده و ممکن است بر اثر پر شدن حوضه یک دریاچه بوسیله رسوبات ایجاد شده باشد . برخی از این مناطق را زهکشی کرده و به زمین های کشاورزی تبدیل می کنند. ( شایان)

  
; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥