هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

آياجهان امروز زايیده جهان قبلی است؟

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور - تيم مشترکي از دانشمندان آمريکايي و بريتانيايي نظريه تازه اي را در مورد تکامل کيهان پيشنهاده کرده است. اين نظريه مي گويد که گيتي احتمالا چرخه اي را طي مي کند که "انفجارهاي بزرگ" (Big Bangs) تنها بخشي از آن است و همچنين شامل "ريزش هاي بزرگ" (Big Crunches) نيز مي شود.اين نظريه نگاه متعارف از کائنات را، که قدمت آن براساس مشاهدات 12 تا 14 ميليارد سال رقم زده مي شود، به چالش مي گيرد.ايده تازه که در نشريه "ساينس" بازتاب يافته است ممکن است توضيح دهد چرا انبساط جهان درحال شتاب گرفتن است.
   پروفسور پل استاينهارت از دانشگاه پرينستون در نيوجرسي که از آفرينندگان اين نظريه است گفت: "درحال حاضر نگاه متعارف به جهان اين است که تمام فضا، زمان، ماده و انرژي در يک نقطه واحد شروع شد و سپس منبسط و سرد شد که جهان امروزي را پديد آورد. با اين حال، نظريه تازه حاکي است که يک چرخه پيوسته از جهان ها وجود دارد، که هرکدام تکرار ديگري است اما نه دقيقا همانند جهان قبلي."او مي گويد مي توان به هر جهاني به عنوان فرزند جهان قبلي نگاه کرد.
   ثابت کيهاني
   ايده تازه بر مطالعات قبلي همين گروه از محققان بنا شده است و مدل کنوني را زير سوال مي برد. در دهه 1920، زماني که اينشتين درحال توسعه نظريه نسبيت عام بود، يک ثابت کيهاني را معرفي کرد تا بتواند ايده خود از جهان ايستا را توضيح دهد.معادلات اينشتين پيش بيني مي کرد که جهان زير فشار جاذبه خود متلاشي شود، درحالي که مشاهدات و رصدها به روشني نشان داد جهان درحال انقباض نيست. ثابت کيهاني اينشتين نمايانگر فشار يا نيرويي ذاتي مرتبط با فضاي آزاد بود، که در مقابل انقباض ناشي از نيروي جاذبه مقاومت مي کند.اين مفهوم پس از آنکه رصدها نشان داد جهان درحال انبساط است کنار گذاشته شد و باعث شد اينشتين ثابت کيهاني را "بزرگترين اشتباه زندگي حرفه اي" خود توصيف کند.در سال 1998، صورت تازه اي از ثابت کيهاني سر بر آورد و آن زماني بود که معلوم شد انبساط جهان عملا در حال شتاب گرفتن است.
   سوال هاي بي پاسخ
   هرچند معرفي مجدد اين ثابت راه تطبيق محاسبات با تئوري را گشود، اما همچنين سوال هايي را پديد آورد داير بر اينکه چيزي در فيزيک هست که "گم شده" است. پروفسور نيل توروک، از دانشگاه کمبريج به سايت خبري بي بي سي گفت: "زماني که قدر اين ثابت کيهاني محاسبه شد، معلوم شد خيلي کوچکتر از حد انتظار است. اينکه چرا اين ثابت اين قدر کوچک است به يکي از بزرگترين سوالات فيزيک بدل شده است. در حال حاضر، تنها توضيحي که براي آن وجود دارد اين است که شايد جهان اينگونه کار مي کند."اين نظريه بسياري از پرسش ها را بي پاسخ مي گذارد اما اکنون پروفسور استاينهارت و توروک نظريه تازه اي را براي توضيح علت کوچک بودن ثابت کيهاني پيشنهاد کرده اند. آنها مي گويند که زمان عملا پيش از انفجار بزرگ شروع شد، يعني قبل از آن جهان ديگري وجود داشته است. اين همچنين بدان معني است که جهان کنوني بسيار کهن تر از حد پذيرفته شده فعلي است.پروفسور توروک توضيح داد: "درحال حاضر ممکن است يک جهان ديگر از جنس 'ماده تاريک' همزمان با جهان ما وجود داشته باشد که ما هرگز نمي توانيم با آن تماس برقرار کنيم."او مي افزايد: "اين دو جهان در نهايت بر اثر فشار نيروي جاذبه به سوي هم کشيده مي شوند و با هم تصادف مي کنند. اين بدان معني است که اموري که الان اتفاق مي افتد به خلق جهاني ديگر در آينده کمک خواهد کرد."

  
; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥