هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

مروری بر برنامه جغرافيای پيش دانشگاهی

فهرست موضو عات:

مروری بر برنامه درسی جغرافیا در دوره پیش دانشگاهی

آموزش جغرافیا راهی نو با مشکلات بسیار

رویکردهای آموزش جغرافیا در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

اهداف برنامه آموزش جغرافیا در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

سر فصلهای آموزش جغرافیا در دوره پیش دانشگاهی

انتظارات برنامه درسی جغرافیا از معلمان جغرافیا در دوره پیش دانشگاهی

مشکلات احتمالی کتاب جدیدالتالیف تا به امروز

چگونه فعالیتهای کتاب جدید التالیف را بوسیله دانش آموزان به انجام رسانیم؟

آیا قرار است میکروجغرافیدان تربیت کنیم؟

آیا قرار است وظیفه آموزشی برنامه درسی د.وره کارشناسی ارشد جغرافیا را در دوره پیش دانشگاهی انجام دهیم؟

چگونه می توان از فرصت بد ست آمده در اعتلای دانش جغرافیا سود برد؟

مشکلات موجود عمدتا از کجا ناشی می شود؟

انتظارات برنامه ریزان درسی جغرافیا از معلمان جغرافیا در این مرحله چیست؟

آیا معلمان جغرافیا در مراحل قبلی تولید برنامه مشارکت داشته اند.؟ اعتبار بخشی کتاب و برنامه

مروری بر برنامه درسی جغرافیای دوره پیش دانشگاهی

رویکردهای آموزش جغرافیا

در دوره متوسطه:

در سال دوم ، رویکرد موضوع محور یا

issues based

در سال سوم، رویکرد سیستماتیک در قالب جغرافیای ناحیه ای یا Systematic Approach in Regional studies

در دوره پیش دانشگاهی

در این دوره تاکید بر رویکرد مهارتی است.به این منظور مطالب درسی به صورت جغرافیای کاربردی یا

Applied Geography

ارایه شده است.

اهداف کلی آموزش جغرافیادر دوره پیش دانشگاهی

الف) در حیطه شناختی: آشنایی با ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا(طبیعی و انسانی)

-آشنایی با راه و روش پژوهش

-گسترش آشنایی با کاربرد آمار در جغرافیا

-گسترش آشنایی با نقشه خوانی و فرایند تهیه نقشه های جغرافیایی

-آشنایی با سنجش از راه دور و تصاویر ماهواره ای

-آشنایی با چگونگی کاربرد رایانه در جغرافیا

-آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

تعمیق شناخت سیستم ها و مدل های جغرافیایی

آشنایی با نقش و کار برد دانش جغرافیا در برنامه ریزی و مدیریت محیط

در حیطه نگرشی

قدر شناسی از خالق آفرینش

تقویت علاقه مندی نسبت به کاربرد دانش جغرافیا

تقویت مسُِولیت پذیری در قبال حفاظت از محیط زیست

تقویت روحیه ی تحقیق ، جستجو و نقادی در باره موضوعات و مسایل محیط جغرافیایی

تقویت علاقه مندی نسبت به ارایه ی راه حل ها در برابر مسایل و مشکلات جغرافیایی

در حیطه مهارتی

گسترش توانایی تحقیق جغرافیایی

تقویت مهارت استفاده از روش های آماری در مطالعات جغرافیایی

گسترش مهارت های استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی در مطالعات جغرافیایی

توانایی به کار گیری رایانه در مطالعات و تحقیقات جغرافیایی

تقویت طراحی و ساخت سیستم ها و مدلهای جغرافیایی

سرفصل های کلی درس جغرافیای دوره پیش دانشگاهی

ماهیت و قلمرو جغرافیا

راه و روش پژوهش جغرافیایی

کاربرد آمار در جغرافیا

نقشه و فرایند تهیه ی آن

سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

کاربرد رایانه در جغرافیا

سیستم ها و مدل های جغرافیایی

نقش جغرافیا در مدیریت محیط

بیش از یک سوم میزان موفقیت یا عدم موفقیت یک برنامه آموزشی به معلمان آن نظام آموزشی مربوط خواهد بود.با چنین نقشی ، معلمان از جایگاه و مرتبه ای ویژه برخوردار خواهد بود. از آن مهم تر چگونگی آموزش معلمان است .انتظار برنامه ریزان آن است که معلمان در آموزشها مشارکت جدی و فعال داشته باشند وهمواره مطالبات خود را در زمینه افزایش دهند.

در هر زمینه ای از مطالب کتاب که سوال دارید می توانید مطرح نمایید.انتظار آن است که طرح مساله نمایید و از ارایه سلایق بدون دلایل علمی خودداری نمایید.با توجه به این که حداقل یک بار در یک محیط واقعی این مطالب را تدریس کرده اید بهتر از هر کسی می توانید ابهامات آن را مشخص نمایید . حتی مطالبی که به نظر درست می آیند ممکن است به لحاظ آموزشی دارای نقایصی باشند

به سوالات مطرح شده بدون پیش داوری و بدون تعصب وبه منظور ایفای نقش خود در اعتلای دانش جغرافیا پاسخ دهید . این سوالات را هر معلم جغرافیا باید از خود بپرسد.

بدون مشارکت فعال و مستمر کتابی که در دست دارید بهبود نخواهد یافت

در این مرحله به نتایج به دست آمده از یک پژوهش در زمینه کتاب پیش دانشگاهی توجه کنید

  
; ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳