هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

تاثير کاربری های مختلف بر روی سيستم زمين

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور- دانشمندان دانشگاه New Hampshire طي انتشار مقاله در ارتباط با تغييرات زيستشناسي در سراسر جهان که در جولاي 2006 به چاپ رسيد نشان دادند که کاربري اراضي در طي 300 سال گذشته تاثير عميقي بر روي سيستم کره زمين گذاشته است و آن را به شدت دگرگون ساخته است.
  
   بر طبق اين مطالعات بين 42 تا 68 درصد از کل خشکي هاي زمين تحت تاثير اين تغييرات قرار گرفته اند. اين مطالعات با استفاده از داده هاي تاريخي ، اطلاعات ماهواره اي و مدلهاي رايانه اي صورت گرفته است به طوري که آنها 216 مدل رايانه اي مختلف را با موضوع کاربري اراضي و با استفاده از تصاوير مختلف ساخته و مورد تجزيه و تحليل قرار دادند.
  
   آنها با توجه به مقدار کربن و همچنين مدل هاي اقليمي به شبيه سازي زمين در زمانهاي گذشته پرداخته و با اي روش ميزان تاثيرات منفي فعاليتهاي انساني را در رابطه با کاربري اراضي در طي 300 سال گذشته مورد بررسي قرار دادند

 

  
; ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥