هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

سايبان خورشيدی و خنک کردن جهان

واحدخبرپايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور- يک نظريه قوي و موردپذيرش همگان که درگذشته پيش بيني شده بود سرانجام تحت عنوان دي اکسيدکربن طي يک دهه و نهايتا يک قرن باعث گرم شدن سيارات مي شود انتشاريافت بر سر اين نظريه که چه مقدار و باچه سرعتي اين عمل انجام مي شود اختلاف نظروجود دارد امااکثريت بازمان اين واقعه موافقند.
  
   انتشارخبرکاستن دي اکسيدکربن يک راهکاراست دکترراجرآنجل ازدانشگاه آريزونا پيشنهاد کرديک سايبان غول پيکر رادرفضا بالاي زمين قرار دهند که اين امر به خنک شدن هوا کمک خواهد کرد

  
; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٥