هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

گذر يک سيارک از نزديکی زمين

بی بی سی:

يک جرم عظيم فضايی روز دوشنبه، درحالی که چشم تيزبين اخترشناسان به آن خيره شده، از نزديکی زمين عبور کرده است.

اين جرم آسمانی که ابعاد آن به اندازه يک کوه است به عنوان يک "سيارک بالقوه خطرناک" طبقه بندی شده است اما دانشمندان می گويند خطر برخورد آن با زمين وجود ندارد.

اين سيارک که "2004 XP14" نامگذاری شده است توسط تلسکوپ های نسبتا قوی آماتوری هنگام گذر از نزديکی زمين قابل رؤيت بود.

اين سيارک صبح دوشنبه در ساعت 04:44 به وقت گرينويچ از نقطه ای عمود بر ساحل غربی آمريکای شمالی عبور کرد.

سيارک در اين لحظه، 432 هزار و 709 کيلومتر از زمين فاصله داشت که تنها 1/1 برابر فاصله ماه از زمين است.

تحليل های راداری

دانشمندان اميدوارند اندازه و شکل دقيق اين جرم فضايی را با بازتاباندن امواج راديويی فرکانس بالا از سطح آن تعيين کنند.

اين کار همچنين بايد به آنها اجازه دهد شتاب حرکت و جرم آن را اندازه بگيرند و همچنين به سرنخ هايی درباره ترکيب و ساختار آن دست يابند.

اين سيارک در دسامبر 2004 توسط تلسکوپ های پروژه "تحقيقات لينکلن در مورد سيارک های نزديک زمين" کشف شد.

هدف اين پروژه که با حمايت مالی نيروی هوايی آمريکا و همچنين آژانس فضايی اين کشور، ناسا، ترتيب داده شده جستجوی آسمان برای يافتن سيارک های بالقوه خطرناک است.

ابتدا اين نگرانی وجود داشت که 2004 XP14 ممکن است اواخر قرن جاری به زمين برخورد کند.

اما منجمان پس از مطالعات بيشتر چنين برخوردی را دست کم در آينده قابل پيش بينی مردود دانستند.

 

  
; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥