هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

خزر در خطر است

 

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور - پس از گذشت 31 ماه از امضاي كنوانسيون محيط زيست درياي خزر، موسوم به كنوانسيون تهران، جمعي از كارشناسان و مسئولان در كارگاه مشورتي و پژوهشي محيط زيست درياي خزر؛ الزامات كنوانسيون تهران، چالش ها و دستاوردها گردهم آمدند تا درباره زمينه اجرايي شدن اين كنوانسيون به بحث و تبادل نظر بپردازند. دكتر موسويان، معاون پژوهش هاي بين المللي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين كارگاه با اشاره به ويژگي هاي زيست بومي و ژئوپلتيكي بي نظير درياي خزر، از اين درياچه به عنوان يكي از مهمترين مناطق استراتژيك جهان ياد كرد و گفت: درياي خزر از چند نظر داراي اهميت است، نخست آنكه به عنوان يك شبكه حمل و نقل گسترده، مسيري مناسب براي ارتباط و مراوده ميان جوامع گوناگون فراهم آورده، اين در حالي است كه ذخاير گاز طبيعي و نفتي موجود در اين منطقه بالغ بر 163ميليارد بشكه اهميت آن را دو چندان كرده، البته بخش عمده اي از اهميت اين درياچه را مي توان در تنوع گسترده زيستي و منابع غذايي آن جستجو كرد. وي با اشاره تنوع زيستي بسيار غني درياي خزر تصريح كرد: حدود 400 گونه آبزي بومي در اين دريا زندگي مي كنند ضمن آنكه بالغ بر 70 درصد صيد جهاني خاويار سياه از اين دريا به دست مي آيد. جلگه ها و تالاب هاي ساحلي آن نيز زيستگاه مناسبي براي ميليونها پرنده بومي و مهاجر محسوب مي شود. بر اين اساس، با توسعه اكوتوريسم مي توان فرصت هاي شغلي فراواني براي ساكنان اين منطقه فراهم آورد. موسويان، آلودگي هاي ناشي از منابع مستقر در خشكي، آلودگي ناشي از حفاري و اكتشاف دريا، آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد و سمي، تخليه زايدات خطرناك اتمي، آلودگي ناشي از تخليه كشتي ها، صيد بي رويه و غيرقانوني، گونه هاي مهاجم بيگانه به دريا و فقدان برنامه ريزي و مديريت سواحلي را از مهمترين بحران هايي دانست كه محيط زيست درياي خزر را تهديد مي كنند.
   به گفته وي، بهره برداري از منابع كاني بستر دريا و ذخاير زنده بايد تابع روشي هماهنگ باشد تا مانع از اختلال در وضع منحصر به فرد اين دريا شود و اين بر عهده تمامي كشورهاي ساحلي است كه با رعايت نظامات حقوقي، موجبات دستيابي به اين هدف را فراهم سازند.

  
; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥