هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

رشد شهر نشينی در خاور ميانه

واحدخبرپايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور- رشدشهرنشيني نسبت به افزايش جمعيت در خاورميانه پيشتر بوده است. شهرنشيني در خاورميانه در 35 سال گذشته رشدي معادل 100 ميليون نفر بوده است. اکثرجمعيت خاورميانه در شهرها زندگي مي‌كنند. لازم به ذکراست که تعداد افرادي كه در شهرها زندگي مي‌كنند تا سال 2025 از 135 ميليون نفر به بيش از 350 ميليون نفر برسد. در فاصله سال‌هاي 1985 تا 1990 رشد شهرنشيني معادل 6 درصد بوده است. كه اين رقم در شهرهاي بزرگ معادل 8/3 درصد بوده است.

 

 

  
; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥