هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

جهان قبل از بيگ بنگ

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور-اين نظريه مي گويد که گيتي احتمالا چرخه اي را طي مي کند که "انفجارهاي بزرگ" (Big Bangs) تنها بخشي از آن است و همچنين شامل "ريزش هاي بزرگ" نيز مي شود.
   اين نظريه نگاه متعارف از کائنات را، که قدمت آن براساس مشاهدات 12 تا 14 ميليارد سال رقم زده مي شود، به چالش مي گيرد.
   ايده تازه که در نشريه "ساينس" بازتاب يافته است ممکن است توضيح دهد چرا انبساط جهان درحال شتاب گرفتن است.
   پروفسور پل استاينهارت از دانشگاه پرينستون در نيوجرسي که از آفرينندگان اين نظريه است گفت: "درحال حاضر نگاه متعارف به جهان اين است که تمام فضا، زمان، ماده و انرژي در يک نقطه واحد شروع شد و سپس منبسط و سرد شد که جهان امروزي را پديد آورد."
   "با اين حال، نظريه تازه حاکي است که يک چرخه پيوسته از جهان ها وجود دارد، که هرکدام تکرار ديگري است اما نه دقيقا همانند جهان قبلي."
   او مي گويد مي توان به هر جهاني به عنوان فرزند جهان قبلي نگاه کرد.
   ايده تازه بر مطالعات قبلي همين گروه از محققان بنا شده است و مدل کنوني را زير سوال مي برد.
   در دهه 1920، زماني که اينشتين درحال توسعه نظريه نسبيت عام بود، يک ثابت کيهاني را معرفي کرد تا بتواند ايده خود از جهان ايستا را توضيح دهد.
   معادلات اينشتين پيش بيني مي کرد که جهان زير فشار جاذبه خود متلاشي شود، درحالي که مشاهدات و رصدها به روشني نشان داد جهان درحال انقباض نيست.
   ثابت کيهاني اينشتين نمايانگر فشار يا نيرويي ذاتي مرتبط با فضاي آزاد بود، که در مقابل انقباض ناشي از نيروي جاذبه مقاومت مي کند.
   اين مفهوم پس از آنکه رصدها نشان داد جهان درحال انبساط است کنار گذاشته شد و باعث شد اينشتين ثابت کيهاني را "بزرگترين اشتباه زندگي حرفه اي" خود توصيف کند.
   در سال 1998، صورت تازه اي از ثابت کيهاني سر بر آورد و آن زماني بود که معلوم شد انبساط جهان عملا در حال شتاب گرفتن است
.
  

  
; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥