هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

افزايش دمای اقیانوس ها برای مرجان ها مرگبار است

پل رينکون

يک گروه از محققان بين المللی با بررسی مرجان ها در مجمع الجزاير سيشل می گويد افزايش دمای اقيانوس ها تاثيرات تخريبی جبران ناپذيری را بر صخره های مرجانی داشته است.

اين محققان با چاپ مقاله ای در يکی از مجله های آکادمی ملی علوم آمريکا می گويند پس از هفت سال که از تخريب بسياری از صخره های مرجانی در سيشل می گذرد، تنها بخش محدودی از اين تپه ها ترميم شده اند و اين در حالی است که در کنار رشد بيش از اندازه جلبک ها، اين منطقه با نابودی بخش بزرگی از جمعيت ماهی های آن مواجه شده است.

بيشتر از نود درصد صخره های مرجانی زنده سيشل در سال ۱۹۹۸ در اثر افزايش بی سابقه دمای اقيانوس هند تخريب شدند.

نيک گراهام، استاد دانشگاه نيوکاسل بريتانيا و سرپرست اين تحقيقات با اشاره به افزايش دمای اقيانوس ها می گويد: " در دهه های آينده شاهد گسترش روند تخريبی صخره های مرجانی خواهيم بود."

همزيستی خطرناک

به رغم همزيستی مرجان ها با جلبک های فتوسنتزکننده، زمانی که دمای آب دريا به بيشتر از ميزان متوسط خود افزايش می يابد، جلبک ها با ترشح موادی سمی، باعث مرگ مرجان ها می شوند.

جلبک ها بخش اصلی انرژی مورد نياز و رنگ مرجان ها را تامين می کنند. به همين علت، محققان از پديده نابودی مرجان ها به وسيله اثرات تخريبی جلبک ها به عنوان "پديده رنگ بری" نام می برند. ادامه افزايش دما، باعث مرگ گروهی مرجان ها می شود.

افزايش دمای اقيانوس ها در سال ۱۹۹۸ رنگ بری ۱۶ درصد صخره های مرجانی در سراسر جهان را به همراه داشت ولی تلفيق پديده آب و هوايی ال نينو و پديده های موسمی اقيانوس هند باعث شد تا بيشترين تخريب در اين منطقه رخ دهد.

در اين حال، تخريب مرجان ها زيستگاه بسياری از ماهی ها را نابود کرده است و چهار گونه از ماهی ها در اين محل به طور کامل منتقرض شده اند و شش گونه ديگر در خطر انقراض قرار دارند.

تنوع گونه های دريايی نيز در اين منطقه پنجاه درصد کاهش يافته است.

محققان می گويند کاهش تنوع گونه های دريايی افزايش خطرپذيری بوم شناختی منطقه را به همراه داشته است.

آنها می گويند خطر نابودی مرجان ها برای ماهی های کوچک بيشتر از ماهی های بزرگ تر است و ماهی های گياه خوار هم با نابودی مرجان ها در معرض خطر بيشتری قرار گرفته اند.

در اين حال، به گفته محققان صخره های مرجانی اقيانوس هند پس از تخريب گسترده سال ۱۹۹۸، سه بار ديگر نيز در معرض رنگ بری قرار گرفته اند.

آنها با استفاده از مدل های رايانه ای پيش بينی می کنند روند تخريبی گسترده سال ۱۹۹۸، حداقل يک بار ديگر نيز تا سی سال آينده تکرار شود.

صخره های مرجانی مساحتی معادل ۲۴۸ هزار و ۳۰۰ کيلومتر مربع را در سراسر جهان پوشش می دهند و زيستگاه ۲۵ درصد گونه های دريايی هستند.

  
; ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥