هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

منابع کارشناسی ارشد۲

منابع جغرافیای انسانی

1-     ماکس دریو –جغرافیای انسانی- ترجمه سیروس سهامی .رایزن- 74

2-     صفی نژاد  جواد – مبانی جغرافیای انسانی. دانشگاه تهران . 71

3-     بدری فر . منصور – جغرافیای انسانی ایران . پیام نور 77

 

 

 

 

جغرافیای سیاسی

1-     میر حیدر ( مهاجرانی ) دره – مبانی جغرافیای سیاسی – سمت 77

2-     الاسد بر دراسیدل و جرالد  اچ بلیک – جغرافیایس سیاسی خاورمیانه و شمال افریقا ترجمه دره میر حیدر – دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل 70

3-     عزتی . عزت اله – ژئو استراتژی – سمت 73

4-     عزتی . عزت اله – ژئو پلتیک – سمت . 71

 

 

 

 

جغرافیای جمعیت

1-     مهدوی مسعود –اصول و مبانی جغرافیای جمعیت – قومس = 77

2-     مهدوی . مسعود – جغرافیای جمعیت – پیام نور 72

3-     نظریان . اضغر – جغرافیای جمعیت ایران – پیام نور 76

4-     فرید . یداله – جغرافیای جمعیت – دانشگاه تبریز .74

 

 

 

اصول و تکنیک های عکس های هوایی و ماهواره ای

1-     زبیری . محمود و دالکی .احمد – اصول تفسیر عکس های هوایی – دانشگاه تهران . 71

2-     علیزاده ربیعی .حسن – سنجش از دور ( اصول و کاربرد ) –سمت . 73

3-     علیجانی . بهلول –اصول عکس های هوایی ( جغرافیا) –پیام نور 71

4-     رضوانی . علی اضغر – کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا – پیام نور 74

5-     چهرازی . علی بابا – فتوژئو لوژی –پیام نور 70

 

 

کارتوگرافی

1-     زاهدی مجید –مقدمه ای بر کارتوگرافی – سمت  73

2-     جداری عیوضی . جمشید- نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا – پیام نور 69

3-     کشکولی . قاسمعلی – نقشه برداری نظری – پیام نور 74

4-     نوبخت . شمس – نقشه برداری – دانشگاه علم و صنعت 72

 

 

 

 

ژئو مورفولوژی ( مبانی و ایران)

 

1-     محمودی فرج اله – ژئومورفولوژی ج 1 (ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک بیرونی) دانشگاه تهران 75

2-     محمودی . فرج اله - ژئومورفولوژی  ج 2 (ژئومورفولوژی  اقلیمی) دانشگاه تهران 70

3-     محمودی فرج اله – ژئومورفولوژی دینامیک – پیام نور 74

4-     محمودی فرج اله – ژئومورفولوژی ساختمانی – پیام نور  76

5-     جداری عیوضی . جمشید – ژئومورفولوژی ایران – پیام نور– 76

6-     حریریان محمود – کلیات ژئومورفولوژی ایران - دانشگاه آزاد اسلامی 69

7-     محمودی فرج اله – ژئومورفولوژی اقلیمی – پیام نور 76

8-     خیام . مقصود – ژئومورفولوژی ساختمانی – نیما 66

9-     احمدی حسن – ژئومورفولوژی کاربردی – دانشگاه تهران 67

 

 

 

  
; ساعت ٦:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥