هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا

با سلام

دوستی از من خواسته است که منابع کارشناسی ارشد جغرافیا در گرایش اقلیم شناسی را برای استفاده او و سایرین در وبلاگم بگذارم . خوب طبیعتا اجابت خواسته علمی دوستان بر من واجب است اما قبل از آنکه این لیست را بنویسم ، بد نیست نکته ای را به همه جوانانی که مشتاق ادامه تحصیل و شرکت در آزمون دوره های تکمیلی هستند . عرض کنم . این از بد روزگار است که متاسفانه تهیه سوالات چنین آزمون هایی منتهی به یک منبع خاص می شود . در روزگار گذشته که آزمون های تشریحی و مفصل طی یک یا دو روز برگذار می شد . شاید هیچ کتاب مشخصی در یک گرایش ملاک تعیین سوال نبود . بار ها و بار ها از زبان اساتیدم از جمله مرحوم دکتر شکوئی و  مرحوم دکتر امین سبحانی و مرحوم دکتر گودرزی نژاد  می شنیدم که که نصیحت می کرد خودتان را به یک کتاب و یک منبع محدود نکنید . استاد عزیزم دکتر فرج اله محمودی نیز این نصیحت را تکمیل می فرمود که منابع مورد نظر یک موضوع یا یک گرایش را گرد هم بیاورید و بعد در نگاه مقایسه ای کاستی های احتمالی و تاکیدات مشترک را مد نظر داشته باشید . از آن روز گار زمان زیادی گذشته است اما طریقت استفاده از منابع متنوع و متعدد و نگاه تفصیلی به  آنها برای یافتن هر کاری شد عادت همیشگی.

 

در لیست ذیل ابتدا فهرستی از منابع کارشناسی ارشد جغرافیا در گرایش اقلیم را می نویسم و در روز های بعد اگر عمری بود سایر گرایش ها را ارائه می کنم و همینطور جدول ضرائب دورس مختلف برای گرایش های موجود را خواهم آورد . اما باز هم تاکیدم بر استفاده از منابع مختلف و رویکرد مقایسه ای بین مطالب این منابع است.

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا در گرایش آب و هوا شناسی:

  1. علیجانی ، بهلول . کاویانی ، محمد رضا : مبانی آب و هواشناسی  انتشارات سمت . چاپ 73
  2. علیجانی ، بهلول : آب و هوای ایران  . انتشارات پیام نور چاپ 76
  3. صداقت ، محمود : زمین و منابع آب . پیام نور 72
  4. جعفر پور ، ابراهیم :آب و هوا شناسی دانشگاه تهران 69

 

 

ضرایب دروس دوره کارشناسی ارشد

رشته

انتخابی

 

 

دروس

طبیعی

سیاسی

شهری

روستایی

زبان تخصصی و عمومی

جغرافیای شهری( مبانی و ایران)

جغرافیای روستایی و عشایری(مبانی و ایران)

برنامه ریزی شهری ( مبانی و ایران )

مبانی جغرافیای طبیعی

فلسفه جغرافیا

برنامه ریزی روستایی و ناحیه ای

ژئومورفولوژی ( مبانی و ایران)

آب و هوا شناسی ( مبانی و ایران)

منابع آب و خاک  ( مبانی و ایران )

مبانی جغرافیای انسانی ( شهر و روستا)

جغرافیای سیاسی ( مبانی و ایران )

جغرافیای جمعیت ( مبانی و ایران )

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

0

 

2

 

 

2

 

2

 

1

 

 

0

 

 

0

2

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

0

 

1

 

 

0

 

0

 

2

 

 

2

 

 

1

2

 

2

 

0

 

2

 

1

 

1

2

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

2

 

2

 

2

 

0

 

1

 

1

2

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

فلسفه جغرافیا

 

1.      شکوئی ، حسین .اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ج 1و2 گیتاشناسی 1377

2.      شکوئی ، حسین . فلسفه جغرافیا . گیتا شناسی 1364

3.      شکوئی ، حسین .کلیات فلسفه جغرافیا . پیام نور .1369

4.      شکوئی ، حسین . مکتب های جغرافیایی و جغرافیای کاربردی . آستان قدس رضوی.1368

5.      فرید . ید اله . سیر اندیشه در جغرافیای انسانی . دانشگاه تبریز 1372

6.      مشیری . سید رحیم . منابع و ماخذ جغرافیایی . پیام نور  1376

 

 ادامه دارد...

 

  
; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥