هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

تخريب محيط زيست 1/1 ميليارد انسان را از دسترسي به آب سالم محروم كرده است

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور - سوء مديريت همراه با محدوديت منابع و تخريب محيط زيست 1/1 ميليارد انسان را از دسترسي به آب سالم محروم كرده است. سازمان ملل در گزارش روز سه شنبه (7 مارس2006) از عدم دسترسي يك پنجم دنيا به آب سالم آشاميدني خبر داد. بخش آفريقاي زير صحرا Sub-Saharan Africa يكي از آسيب پذيرترين مناطق دنيا است.جايي كه تخريب اكولوژيكي ،مديريت ضعيف آب و انفجار جمعيت منجر به ايجاد بحرانهايي چون كمبود شديد آب ، فقر و بيماري و خشكسالي گرديده است. اين گزارش با همكاري 24 آژانس بين المللي تهيه شده است و بر اين عقيده اجماع گسترده دارند "كه بزودي منابع آب شيرين سياره ما به پايان مي رسد" بنا بر اين گزارش هر ساله درجهان 1/3 ميليون نفر در اثر بيماري اسهال و مالاريا مي ميرند. در صورتي كه اگر اين افراد به آب سالم ، بهداشت و فاضلاب دسترسي داشتند 6/1 ميليون نفر از آنها زنده مي ماندند. اين گزارش تخمين مي زند كه به علت عدم وجود فاضلاب و آ ب سالم سالانه ميلياردها دلار ي كه صرف بهره وري اقتصادي و مراقبتهاي بهدشتي مي شود به هدر مي رود. در دستيابي به اهداف اجلاس توسعه هزاره سازمان ملل عنوان شد: براي اينكه بتوانيم تا سال 2015 براي نيمي از مردمي كه اكنون به آب سالم دسترسي ندارند ، آب آشاميدني سالم تهيه كنيم ، سالانه 7 ميليارد دلار بايد هزينه شود. بر اساس اين گزارش استفاده از آب در قرن اخير 6 برابر شده است رشد جمعيت دو برابر شده . براي توليد غذا آب بيشتري مورد نياز است.بايد بيش از 55 در صد غذا بيشتر توليد كنيم تا نياز سال2030 جهان برطرف شود اما سرمايه گذاري خصوصي در بخش آب كاهش يافته و منابع مالي در بخش آب راكد مانده است.
   در گزارش 584 صفحه اي كه در چهارمين اجلاس آب مكزيكوسيتي (14 مارس 2006) ارائه مي شود. آمده است: "مديريت بهتر آب مسئله بحراني است كه نه تنها بايد مورد توجه دولتها قرار گيرد بلكه بايد كانون توجه حكومتهاي محلي، بخش خصوصي و جامعه مدني نيز قرار گيرد". در كنيا و هر جاي ديگري از شرق آفريقا منطقه اي كه در پي خشكسالي بحران قحطي پديد آمده، مديريت بهتر آب مي تواند جانهاي بسياري را نجات بخشد.
   "حكمراني خوب مطمئنا تاثيرات خشكسالي را كاهش خواهد داد "
   بنابر گفته ساليف ديوپ مسئول واحد آب برنامه محيط زيست سازمان ملل است. جنگلزدايي؛ چراي بي رويه؛ فقدان مديريت همه عواملي هستند كه موجب افزايش خشكسالي شده است. حكمراني خوب مطمئنا تاثيرات خشكسالي را كاهش خواهد داد.
   كايچيرو دبير كل يونسكو گفت: "حكمراني خوب براي مديريت منابع آب شيرين ما كه با محدوديت فزاينده اي روبروست ضروري است و براي حل معضل فقر اجتناب ناپذير است. "
  

  
; ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥