هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

نقشه خوانی - رسم نيمرخ توپوگرافی

چگونه یک نیمرخ توپوگرافی رسم کنیم؟

نیمرخ توپوگرافی یک برش عرضی یا طولی از دامنه است که می خواهیم آن را مطالعه کنیم. نیمرخ های توپوگرافی ، مبنای تهیه نیمرخ های زمین شناسی هستند.  نوع نیمرخ توپو گرافی  می توان رسم کرد:

1-نیمرخ توپو گرافی عرضی که در واقع برشی است عمود بر منحنی های میزان یا عمود برشیب دامنه .و منظور از تهیه آن مطالعه وضعیت دامنه از نظر شکل عوارض است.

                                                                                                      

  2- نیمرخ توپو گرافی طولی که منطبق بر خط تالوگ است.و منظور از تهیه آن تعقیب مسیر رود هاست و چگونگی تغییرات بوجود آمده در مسیر یک رود می باشد.

 

   3-  گاهی نیز به منظور مطالعه ای خاص ، مقاطع متععدی در یک نیمرخ تهیه می کنند. وممکن است ترکیبی از نیمرخ های عرضی و طولی باشد. در چنین نیمرخ هایی جهت تغییر زاویه را با نقاله اندازه گرفته و در ابتدا و انتهای هر قطعه آدرس جهت آن را قید می کنند.

بر روی نیمرخ های طولی اثرات فرسایش مطالعه می شودو مقاومت نسبی سنگها را می توان تعیین کرد . بر روی نیمرخ های عرضی ، تعیین شکل دره و دلایلی که سبب نوسانات این نیمرخ ها شده است مشخص می شود.

برای رسم یک نیمرخ کافی است محل مورد نظر را با دونقطه مشخص کنید و خطی بین آنها رسم نمایید. حال یک کاغذ میلیمتری را از وسط تا کنید و محل تاشدگی را بر روی خطی که در نقشه رسم کرده اید مماس کنید. محل تلاقی هر یک از منحنی میزان ها را با خطی که روی نقشه کشیده اید بر روی کاغذ میلی متری علامت بزنید.کاغذ میلیمتری را باز کنیدو محل تا شدگی را به عنوان محور افقی نیمرخ در نظر بگیرید .و در سمت چپ آن خطی عمود بر محور افقی ترسیم کنید که در واقع محور عمودی یا محور ارتفاعی نیمرخ شما خواهد بود.بر روی این محور عمودی متناسب با نیازی که دارید تقسیم بندی ارتفاعی انجام دهید. بین هر مقطع ارتفاعی و نقطه همان ارتفاع که بر روی محور افقی تعیین کرده بودید؛ یک رابطه خطی برقرار کنید و محل آنرا علامت بزنید.با وصل کردن نقاط بدست آمده به یکدیگر ، نیمرخ توپوگرافی محل مورد نظر بدست می آید.

 

فهرست منابع:

1- نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا –دکتر جمشید جداری عوضی-پیام نور 1372

2- مبانی نقشه خوانی – دکتر مجتبی یمانی – دانشگاه تهران 1380

3-درآمدی بر روشها و فنون میدانی جغرافیا – جان اف لونسبری – دکتر بهلول علیجانی – سمت-۱۳۷۱

 4-کارتو گرافی مدرن وG.I.S مهدی مدیری – سازمان جغرافیایی ارتش - 1377

  5- توصیف و تفسیر نقشه های توپو گرافی و زمین شناسی – دکتر محمد رضا ثروتی و دکتر جلیل الدین سرور – نشر حرف نو 1379                                                

6- اسناد و مدارک برای تفسیر نقشه  جلد اول – ارل شامبول- دکتر عبدالحمید رجایی اسفند 1372

7- مقدمه ای بر کارتو گرافی – دکتر مجید زاهدی – سمت - 1370

8- روش آموزش نقشه های توپو گرافیک و مسطح – دکتر اسکندر فتحی آذر – رشد آموزش جغرافیا شماره 31 پاییز 1372

9- روشهای عملی تعیین طول و عرض جغرافیایی – مهدی چوبینه – مجله رشد آموزش راهنمایی – شماره 10 بهار 1375

10-Map Reading. Department of the Army . technical manual 1956…………………………………           

  
; ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳