هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

روزي كه زمين در هاله اي از غبار بود:

 
 
گروهي از دانشمنداني از موسسه فن آوري كاليفرنيا (كلتك)، موسسه تحقيقاتي «ساود وست» و دانشگاه «چارلز» در جمهوري چك موفق به كشف رابطه‌اي ميان خرد شدن يك سيارك در كمربند اصلي سيارك ها و نشست انبوه غبار ميان سياره‌يي بر زمين شدند. به گزارش ايسنا، نمونه‌هاي رسوبي كه از بستر اقيانوس ها برداشته شده، نشانگر اين است كه ميليون ها سال پيش، انبوهي از ذرات غبار ميان سياره‌يي سطح زمين را پوشانده‌اند. مطابق شبيه‌سازي هاي رايانه‌يي اين ذرات حاصل خرد شدن سيارك بزرگي در كمربند اصلي سيارك‌ها بوده‌اند. اين كمربند، قلمرو اجرامي با اندازه دانه‌هاي شن گرفته تا خرده سيارك‌هاي چند صد كيلومتري است كه در حد واصل مدار سياره مريخ و مشتري قرار دارند. ذرات غبار ميان سياره‌يي از بقاياي برخورد ميان سيارك‌ها و مواد خارج شده از دنباله دارها تشكيل شده‌اند و فقط در ابعاد چند ميكرونند. اين ذرات به سوي خورشيد در حركتند و در اين مسير گرفتار ميدان گرانشي سيارات از جمله زمين مي شوند و بر سطح زمين سقوط مي كنند. در حال حاضر سالانه بيش از 20 هزار تن از اين ذرات بر زمين سقوط مي كند ولي اين مقدار بايد تابع برخورد سيارك‌ها و ظهور دنباله‌دارهاي فعال باشد. با بررسي رسوباتي (در بستر دريا) كه حاوي ذرات ميان سياره‌يي هستند مي‌توان دوره‌هايي را در منظومه شمسي كشف كرد كه برخوردهاي عظيمي سبب از هم پاشيدن سيارك‌هاي بزرگ و انتشار انبوه غبار در منظومه شده است. به گزارش ايسنا، آشكار سازي مستقيم ذرات ميان سياره‌يي در رسوبات به دليل اندازه كوچك و مقدار كم آن‌ها و همچنين مخلوط شدن آن‌ها با مواد زميني كار دشواري است. اين مواد در خود مقدار قابل توجهي هليم 3 ( يكي از ايزوتوپ هاي نادر هليوم) را دارند. طي يك دهه گذشته پروفسور كن فارلي توجه خود را به اندازه گيري مقدار هليوم 3 در رسوبات اقيانوسي تشكيل شده در 75 ميليون سال پيش معطوف كرده است تا به بررسي تغييرات غبار ميان سياره‌يي بپردازد. اخيرا فارلي مقدار قابل ملاحظه‌اي (بيش از حد مجاز) هليوم 3 را در بعضي از رسوبات با قدمت 2/8 ميليون سال يافته است. ب نوشته نجوم، اين مطلب حاكي از آن است كه ميزان غبار ميان سياره‌يي به طور ناگهاني تا چهار بار افزايش يافته و سپس طي 5/1 ميليون سال تا حال عادي پيش از آن كاهش يافته است. براي حصول اطمينان از اين كه مقدار اندازه گيري شده به صورت تصادفي در يك ناحيه از بستر دريا نبوده است، دو محل متفاوت كنكاش شد، يكي اقيانوس هند و ديگري اقيانوس آرام و نتايج در هر دو يكسان بود. فارلي افزود: «هليوم 3 پيدا شده در رسوبات بقاياي برخورد عظيمي است كه 2/8 ميليون سال پيش در كمربند سيارك‌ها رخ داده است. اين پديده يكي از بزرگترين برخوردهاي غبار ساز در طي 80 ميليون سال اخير بوده است.» براي پيدا كردن منبع اين ذرات، دكتر ويليام اف بوتكه و ديويد نسورني از بخش مطالعات فضايي در موسسه تحقيقاتي «ساود وست» به بررسي خوشه‌هاي سياركي پرداختند كه كه در مدارهايي مشابه‌اند و به نظر حاصل از هم پاشيدن سياركي بزرگ اند. به گفته بوتي «اگرچه در كمربند اصلي سيارك، برخورد ميان اين اجرام امري بسيار طبيعي و متداول است، بسيار نادر است كه سيارك بزرگي در اين ميان بر اثر يكي از اين برخوردها از هم بپاشد.» اين گروه، خوشه‌يي از خرده سيارك‌ها را كه از لحاظ سن، اندازه و ديگر پارامترها نامزدهاي مناسبي براي بقاياي سيارك مادري اند كه از هم پاشيدن آن سبب دوره زمين غبار آلود شده مشخص كردند. به گزارش ايسنا، با دنبال كردن مدار اين خرده سيارك ها در گذشته و با استفاده از مدل‌هاي رايانه‌يي اين گروه دريافتند كه اين خرده سيارك‌ها 2/8 ميليون سال پيش در يك جهت مداري كاملا مشترك در فضا حركت مي‌كرده‌اند. دانشمندان نام سيارك مادر را «وريتاس» گذاشته‌اند و قطر آن را حدود 160 كيلومتر مي دانند. اين سيارك به صورت مهيبي تكه تكه شده و اين يكي از بزرگترين برخوردهاي سياركي در 100 ميليون سال اخير بوده است.

  
; ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤