هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

نقشه خوانی - اندازه گيری سطح و يافتن مختصات

چگونگی اندازه گیری سطح در نقشه ها:

 

برای تعیین مساحت یک محدوده بر روی نقشه های توپوگرافی  از این راهها می توان استفاده کرد:

1-استفاده از قوانین هندسی برای تعیین مساحت اشکالی که شکل هندسی دارند

2- تبدیل اشکال غیر هندسی به شکل هندسی و اندازه گیری مساحت آنها . . بهترین شکل هندسی مثلث است . که مساحت آن را می توانید از این مدل ریاضی بدون نیاز به ارتفاع

 

بدست آورید.

                                                  P(P-a)(P-b)(p-c)   =A

 که در آن

مساحت مثلث .A

طول اضلاع مثلث و     a,b,c

نصف محیط مثلث می باشد.P

     3-استفاده از کاغذ میلی متری برای اشکال غیر هندسی . با شمارش مربع های درست و سر شکن کردن مربع های ناقص  می توان مساحت این اشکال را بدست آورد.

     4-روش وزنی: شکل مورد نظر را بر روی یک جسم با فشردگی ثابت مثلا فیبر یا مقوا ترسیم کرده و ببرید.یک سانتی متر مربع از همین جسم را جدا گانه بریده و با ترازوی حساس وزن کنید . حال شکل بریده شده را وزن کنید . اکنون با یک تناسب ساده می توانید بین وزن یک سانتی متر مربع از آن جسم و کل وزن شکل مورد نظر نسبت وزنی را به نسبت سطحی تبدیل کنید.

 

چگونه مختصات دقیق یک نقطه را بر روی نقشه پیدا کنیم؟

در این قسمت می خواهیم تعیین مختصات دقیق یک نقطه را روی نقشه های توپوگرافی تمرین کنیم .لازم است ابتدا مقدماتی در این باره بدانیم . تقسیمات مختصات جغرافیایی بر مبنای درجه بندی 60 قسمتی است . یعنی هر درجه طول یا عرض جغرافیایی به 60 دقیقه  و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم می شود.حال مداد ، خط کش و مداد پاک کن را بردارید و شروع کنید:

 1-  یک نقطه را بر روی نقشه ی خود مشخص کنید.   

2-با استفاده از مختصات نوشته شده در حاشیه نقشه نزدیک ترین طول و عرض جغرافیایی به نقطه مورد نظر را پیدا کرده و با اتصال این نقاط به عدد مقابل خود وطول و عرض بعدی ، یک کادر دور نقطه مذکور بکشید.در واقع با این عمل نقطه مورد نظر را در یک محدوده کوچکتر که طول و عرض جغرافیایی آن مشخص است ؛ محصور کرده اید.

3-با استفاده از خط کش اندازه هر یک از اضلاع این کادر را محاسبه کنید. (به میلی متر)   

   4 - فاصله نقطه مورد نظر را از هر یک از اضلاع کادر دور آن مشخص کنید.

5-با یک تناسب ساده میزان فاصله نقطه را از یکی از محورهای مختصات (اضلاع کادر دور نقطه) معین کنید عددی که به دست آمده است بر مبنای دقیقه است مقدار عدد صحیح را به طول یا عرض اولیه کم یا اضافه کنید و مقدار اعشاری آن را باید به ثانیه تبدیل کنید

          6-این مراحل را برای بعد دیگر هم باید تکرار کنید تا هر دو بعد مختصات معین گردد.به این ترتیب طول و عرض جغرافیایی یک نقطه را با دقت ثانیه بدست آورده اید.   (توجه داشته باشید تا چند بار این اقدام را تمرین نکنید مهارت لازم را بدست نخواهید آورد.)

  
; ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳