هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

ميزان گازهاي گلخانه اي تا 2100 دوبرابر مي شود

 

 

 ضميمه همشهری دوشنبه ۲۴/۵/۸۴


اخيرا سه محقق برجسته در زمينه تغييرات آب و هوا ادعا كرده اند كه پديده گازهاي گلخانه اي زمين را بيشتر از آنچه در گذشته پيش بيني شده بود، گرم كرده  است. به گفته اين محققان، ذرات گرد و غباري كه از فعاليت هاي صنعتي بشر توليد مي شود، مانند يك محافظ عمل كرده و گرماي موجود در هوا را جذب مي كند. اين محققان اظهار كرده اند كه باتوجه به برنامه هاي كاهش آلودگي و كمتر شدن اين ذرات معلق در هوا، دماي هوا تا سال 2100 حداقل به ميران شش درجه سانتيگراد افزايش پيدا خواهد كرد. در واقع اين ميزان بيشتر از پيشگويي هايي است كه در گذشته صورت مي گرفته و ميزان افزايش دما را 5/1 تا 5/4 درجه سانتيگراد اعلام مي كرده است. اين افزايش بيش از حد دما را مي توان با تغييرات ناگهاني دما در عصر يخبندان مقايسه كرد.
يكي از اين محققان در اين باره مي گويد: ما با هيچ اطميناني نمي توانيم سرنوشت زمين را پيش بيني كنيم و تنها حدس هايي را باتوجه به تجربيات گذشته و علم كنوني مان بيان مي كنيم.
براساس محاسبه دانشمندان، ميزان گازهاي گلخانه اي مانند
Co2  تا سال 2100 دو برابر خواهد شد كه اين افزايش با تغيير ميزان اين گازها در قبل و بعد از انقلاب صنعتي قابل قياس است. تحقيقات دانشمندان اثرات كاهش دما توسط ذرات معلق را به اثبات رسانده است.مدل هاي تحقيقاتي جديد نشان داده اند كه با استفاده از ذرات خنك كننده و گازهاي گلخانه اي مي توان داستان تغييرات دمايي جهان طي پنج سال گذشته را توضيح داد.
اكوسيستم هاي طبيعي توسط فرآيند فتوسنتز گياهان به طور معمول و رايج، نيمي از
Co2  توليد شده توسط بشر را جذب مي كنند و در بيشتر مدل هاي پيش بيني آب و هواي آينده فرض مي شود كه اين فرآيند، يعني تصفيه Co2  ادامه خواهد داشت، اما اخيرا يك نظريه نگران كننده منتشر شده است كه براساس آن از سال 2050 خاك ها و جنگل ها جذب Co2  را متوقف و شروع به انتشار Co2  در محيط خواهند كرد كه در صورت اثبات اين نظريه، ساخته شدن Co2  د ، 50درصد شتاب خواهد گرفت و در سال 2100 زمين شاهد افزايش 10 درجه سانتيگرادي دما خواهد بود.

  
; ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٤