هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

معرفی وبلاگ آموزش جغرافيا در ايران در روزنامه شرق ۳۰/۴/۸۴

آئينه تمام نما
آموزش جغرافيا در ايران
http://chubineh.persianblog.ir
124110.jpg
جغرافيا را مى توان علم شناخت توام پديده هاى انسانى و طبيعى و بررسى تاثيرات متقابل اين دو دانست. به عبارت ديگر جغرافيا آيينه تمام نماى روابط متقابل انسان و طبيعت است. عمر آن با عمر انسان برابرى مى كند. يعنى از همان آغاز كه نخستين انسان ها براى شناخت پديده هاى محيط اطراف خود به جست وجو پرداختند و چگونگى سازگارى با طبيعت را تجربه كردند علم جغرافيا نيز پا گرفت. وبلاگ آموزش جغرافيا در ايران كه توسط يكى از پژوهشگران اين رشته و مولف كتاب هاى درسى جغرافيا نگاشته مى شود به آموزش جغرافيا اختصاص يافته است. آنگونه كه بر سردر اين وبلاگ نقش بسته است هدف از نگارش اين وبلاگ «ارتقاى آموزش جغرافيا، ارتقاى ديدگاه هاى منطقى، معرفى برخى از شيوه هاى نوين آموزش، ايجاد پل ارتباطى بين همه كسانى كه به جغرافيا و آموزش جغرافيا علاقه مندند، پاسخ به پرسش هايى كه در زمينه كتاب هاى درسى جغرافيا مطرح مى شود، معرفى برخى از وب سايت ها و نرم افزارهاى مناسب جغرافيا، طرح پرسش ها، اخبار و سرگرمى هاى جالب جغرافيا» بوده و مخاطبين آن «دانش آموزان، معلمان جغرافيا و علوم، دانشجويان جغرافيا، استادان آموزش جغرافيا و همه كسانى كه به جغرافيا و آموزش آن علاقه مندند» هستند. نويسنده وبلاگ به نقل از خبرگزارى دانشجويان ايران درباره استفاده از GPS در پيش بينى زلزله مى نويسد: «به عقيده گروهى از دانشمندان انگليسى مى توان با شيوه اى جديد كه بر مطالعه حركت پوسته زمين مبتنى است، زلزله را پيش بينى كرد. دانشگاه نيوكاسل در شمال انگليس و چند مركز ديگر در انگليس سيستم هاى مختصات جهانى (GPS) نصب كرده تا اطلاعات و همچنين داده هاى ژئوفيزيكى جمع آورى شده و درباره آنها مطالعه و تحقيق صورت پذيرد...».

  
; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٤