هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

کشف راز نحوه تشکیل خرده سیارکهای منظومه شمسی

 

تحقیقات پژوهشگران دانشگاه آزاد انگلستان درباره تاریخچه اولیه شکل گیری منظومه شمسی نشان می دهد بسیاری از خرده سیارکهایی که در این منظومه حضور دارند زمانی در گذشته های دور پوشیده از اقیانوسهایی از گدازه های روان بوده اند.

به نوشته هفته نامه علمی "نیچر" ، "ریچارد گرین وود" و همکارانش از دانشگاه آزاد واقع در"میلتن کینز" نسبت دو نوع ایزوتوپ اکسیژن را در شهاب سنگهایی که از دو خرده سیارک مختلف به دست آمده اند اندازه گیری کردند.

در این بررسی مشخص شد نسبت این دو ایزوتوپ در همه شهاب سنگهایی که از یک خرده سیارک به دست آمده اند دقیقا یکسان است و این امر صرف نظر از اینکه شهابسنگ به کدام بخش خرده سیارک تعلق داشته صادق است.

به اعتقاد محققان انگلیسی این نکته حکایت از آن دارد که سطح خرده سیارکها به حد کافی مذاب و سیال است بطوری که اجازه داده این دو ایزوتوپ با نسبت مساوی به صورت یکنواخت در همه سطح آنها توزیع شوند.

اما مایکل دیک " "Michael Dakeاز دانشگاه آریزونا که متخصص تطور سیارات و خرده سیارکهاست، می گوید هرچند تحقیق اخیر حاوی نکات درخور توجهی است، اما نمی توان نتایج آن را در مورد همه خرده سیارکها تعمیم داد زیرا شواهد دیگری در دست است که نشان می دهد همه خرده سیارکها این حالت مذاب و گداخته نداشته اند.

منبع: خبرگزارى ایرنا

  
; ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤