هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

کشف سياره ای با ابعاد قابل مقايسه با زمين

به نقل از: BBC

 

 

 

منجمان سياره ای را در خارج از منظومه شمسی کشف کرده اند که بيش از هر

سياره خارجی ديگری که تا به امروز کشف شده به زمين شباهت دارد. جرم اين سياره تنها هفت برابر زمين است و در اطراف ستاره ای بسيار شبيه به خورشيد می گردد.

تاکنون در حدود 150 سياره در اطراف ساير ستارگان کشف شده که جملگی بزرگتر از اورانوس هستند، سياره ای که جرم آن 15 برابر زمين است.

اين جرم آسمانی ممکن است نخستين سياره خاکی باشد که در اطراف ستاره ای مشابه خورشيد کشف می شود.

اين "ابرزمين" در اطراف ستاره ای در فاصله ۱۵سال نوری در جهت برج دلو (Aquarius) می گردد.

اين ستاره همچنين دارای دو سياره ديگر در ابعاد مشتری است.

سياره تازه هر دو روز يک بار حول ستاره مرکزی می گردد و چنان به سطح ستاره نزديک است که درجه حرارت آن احتمالا به 200 تا 400 درجه سانتيگراد می رسد بنابراين برای پيدايش حيات از نوعی که ما می شناسيم بيش از حد داغ است.

اين سياره با استفاده از تکنيک معروف به "تکانه" کشف شد: قوه جاذبه سياره باعث تکانه های بسيار خفيفی در ستاره مادر می شود. اين تکانه ها در طيف نوری ساطع شده از ستاره قابل شناسايی است.

ماهيت اين طيف های نوری می تواند جزئياتی مانند جرم و زمان سير مداری سياره را فاش کند.

استيو ووت، استاد نجوم و اخترفيزيک در دانشگاه کاليفرنيا در سانتا کروز که از اعضای تيم تحقيق است گفت: "ما بی وقفه در حال شکستن مرزها و کشف سيارات تازه هستيم و به کشف سيارات شبيه به زمين نزديک و نزديکتر می شويم."

هرچند تيم کاشفان هيچ گونه شاهد مستقيمی داير بر خاکی بودن اين سياره در دست ندارد، اما جرم کم و در نتيجه قوه جاذبه نسبتا ضعيف آن باعث می شود دانشمندان گمان کنند نتواند مانند سيارات عظيم گازی چون مشتری، گاز را در اطراف خود نگاه دارد.

تاکنون کشف سه سياره ظاهرا خاکی ديگر گزارش شده است اما آنها در اطراف تپ اخترها (پالسار) که لاشه ستارگان منفجر شده هستند می گردند.

جفری مارسی، استاد نجوم در دانشگاه کاليفرنيا در برکلی، گفت: "اين سياره به پرسشی کهن پاسخ می دهد."

"بيش از دو هزار سال قبل، ارسطو و اپيکوروس، درباره وجود يا عدم وجود سيارات شبيه به زمين مجادله کردند. اکنون برای نخستين بار، ما شاهدی داير بر وجود سياره ای خاکی در اطراف يک ستاره معمولی پيدا کردهپروفسور مارسی، دکتر ووت، دکتر پل باتلر از موسسه کارنگی واشنگتن و ساير اعضای تيم تحقيق اين مطالعه را به کمک رصدخانه کک            (Keck) در هاوايی انجام دادند.

آنها مقاله علمی خود را تسليم نشريه "استروفيزيکال" کرده اند

 

  
; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤