هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

خشكسالي ازمهمترين بلاهاي طبيعي كشور محسوب مي‌شود

 

 خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۳/۱۰‬ کتیبه داریوش

مطالعات نشان مي‌دهد، خشكسالي‌از مهمترين بلاياي طبيعي كشور محسوب مي‌شود و باوجود تلفات انساني كم نسبت به سايربلاياي طبيعي، اثرهاي مخرب زيست محيطي را بدنبال دارد و اقتصاد را نيز بابحران روبرو مي‌كند.

براساس اين گزارش كه در شصت ودومين شماره فصلنامه "جنگل و مرتع" به چاپ رسيده،آورده‌است: درمواردي كه خشكسالي‌ها شدت داشته‌باشد باشد جبران خسارت‌ها راحت ودر زمان كوتاه‌امكان پذيرنيست، بنابراين نيازمند فرصت، تلاش وسرمايه- گذاري است.

باوجود رشد تكنولوژي در عصر حاضر امكان مقابله بااين پديده و بلاي طبيعي ديگر وجود ندارد، بلكه‌تنها راه ممكن شناخت اصولي بلايا و برنامه‌ريزي درجهت نوعي همزيستي باآنهاست.

در اين گزارش آمده‌است: پيش از هراقدام عملي براي كاهش خسارت‌هاي خشكسالي سياست‌هاي راهبردي مي‌تواند مشكل گشا باشد و اين سياست‌ها برمبناي باورداشتن واقعيت كم‌آبي درمنطقه اجرا شود.

اين گزارش مي‌افزايد: اين ديدگاه همچنين مي‌تواند در سياست‌گذاري و ايجاد صنايع با مصرف زياد آب و كشت‌هاي مناسب با وضعيت كم‌آبي كارآمد باشد.

دراين گزارش ايجاد سامانه‌هاي هشداردهنده، افزايش‌انعطاف پذير تركيب چرا، ايجادبانك علوفه، كشت گياهان مقاوم، احياي روش‌هاي سنتي‌استحصال‌آب، استفاده از فاضلاب‌هاي شهري، شناسايي مكان‌هاي احداث سدهاي زيرزميني در مسير رودخانه واستفاده از منابع آب غيرمتعارف را از راهكارهاي بيش از بحران خسكسالي در كشور عنوان كرده‌است.

همچنين استفاده از پيتينگ و كنتور فارو، شيرين كردن آب شور با استفاده از انرژي‌هاي غيرفسيلي، برنامه‌ريزي براي استفاده از روش‌هاي آبياري قطره‌اي و تحت فشار و بيمه محصولات كشاورزي دراين گزارش به عنوان راهكارهاي بيش از بحران خشكسالي در كشور عنوان شده‌است.

دربخش ديگري از اين گزارش آمده است: از تفاوت‌هاي اساسي مديريت بحران‌هاي خشكسالي با بحران‌هاي ناشي از ساير بلاياي طبيعي وقوع تدريجي بحران خشكسالي است، بطوري كه پيش درآمدهايي براي خشكسالي وجود دارد و براحتي پيش بيني آن امكان پذير مي‌شود.

در پايان اين گزارش آمده‌است: از مهمترين مواردي كه در طرح جامع خشكسالي بايدموردتوجه قرارگيرد شناسايي ظرفيت‌هاي مقابله باضايعات ناشي‌از خشكسالي، تشكيل جلسات مشورتي با كارشناسان و بهره‌برداران، تهيه برنامه‌هاي اشتغال كوتاه‌مدت و برنامه‌هاي تامين كمبود آب و مواد غذايي است.


 

  
; ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٤