هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

کارگاه آموزشی برنامه ريزی درسی مطالعات اجتماعی

هفته گذشته تماما در کارگاه آموزشی گذشت . اگر چه گفتنی زيادی در مورد بحث اصلی وجود دارد  اما مهمتر از آن لذت آموختن است . کار گاه خوبی بود تجربه ای از نوع خاص خودش در فرصت ديگری اگر بدست آيد  به آن خواهم پرداخت . اما نکته ای که در اينجا لازم می دانم بگويم اينست که تاسف آور است برخی عجيب اصرار دارند مشکلات اداری و اجرايی را به ضرب مجاب کردن تفکرات علمی مرتفع نمايند در حالی که  گاه حتی قادر به تفکيک حوزه های معرفت شناختی علوم نيز نيستند. 

  
; ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤