هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

وقتی شیپور را از آن سر می نوازند

بر حسب اتفاق گذرم به سايت آموزش و پرورش شهر تهران افتاد و کتابچه راهنمای طرح الگو های تدريس شيمی و جغرافيا  بر مبنای IT رامرور كردم . مطالب بسيار خنده داری را تحت عنوان طرح تدريس جغرافيا خواندم كه اگر فرصتی باشد بعدا به آن خواهم پرداخت . همين نكته فعلا كافی است كه اين طراحی ها احتمالا توسط كس يا كسانی تهيه شده است كه اطلاعات اوليه و ابتدايی از فن آوری اطلاعات ومبانی برنامه ريزی درسی ندارند. و به قدری از موضوع دور و بی اطلاع هستند كه حتی به مقدمات مورد نياز و تشخيص سطح مخاطبان استفاده كننده از نتايج اين رويكرد نيز توجه نداشته اند.

  
; ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٤