هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

جامع ترين مطالعه درباره وضعيت زمين منتشر شد

جامع ترين بررسی علمی تا به امروز درباره وضعيت کره زمين نتيجه گيری کرده است که فعاليت های بشری، توانايی کره زمين را برای رفع نيازهای نسل های آتی در معرض خطر قرار داده است.

اين گزارش می گويد شيوه استفاده جوامع بشری از منابع طبيعی، باعث تغييرات برگشت ناپذيری شده است که فرآيندهای حامی حيات در زمين، از جمله بازتوليد هوا، آب و مواد مغذی را تضعيف می کند.

اين وضعيت تلاش های جاری برای حل فقر، گرسنگی و بهبود نظام مراقبت های بهداشتی را با مشکل مواجه می کند.

اين گزارش تحت عنوان "ارزيابی هزاره" از اکوسيستم با همکاری 1300 محقق از 95 کشور جهان طی چهار سال گذشته تهيه شده است. کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد به مناسبت آغاز هزاره سوم ميلادی خواستار انجام چنين تحقيقی شده بود.

اين گزارش حاکيست که بشر در يک مقطع زمانی بسيار کوتاه، اکثر اکوسيستم ها را به گونه ای تغيير داده که ديگر قابل شناسايی نيستند.

استفاده بی امان جامعه انسانی طی 50 سال گذشته از منابع غذايی، آب شيرين، چوب، الياف و سوخت، انحطاط شديد محيط زيست را به دنبال داشته است.

جاناتان لش، رئيس "موسسه منابع جهانی" گفت: "اين گزارش اصولا مثل اين است که يک حسابرسی در اقتصاد طبيعت انجام داده باشيم و اين حسابرسی نشان می دهد که ما بيشتر حساب های مالی طبيعت را به ورشکستگی کشانده ايم."

اين گزارش می گويد که شکوفايی جمعيت زمين پس از جنگ جهانی دوم باعث هجوم بشر برای استفاده از منابع طبيعی به شکلی غيرقابل دوام شد.

و هرچند انسان در اين ميان منفعت زيادی برده است - برای مثال رشد اقتصادی و توليد مواد غذايی همچنان ادامه دارد - اما شيوه نائل شدن به اين موفقيت ها رفاه جهانی در آينده را به خطر می اندازد

بر اساس نتايج اين تحقيق، خروج آب از درياچه ها و رودخانه ها طی چهل سال اخير دو برابر شده، ميزان زمين های زير کشت نيز توسعه قابل توجهی پيدا کرده و در کشاورزی، روش هايی در پيش گرفته شده که زمين ها را باير می کند.

نويسندگان گزارش "ارزيابی هزاره" می گويند فشار بر منابع باعث تحميل خسارات گسترده و عمدتا جبران ناپذير در زمينه تنوع گونه های زيستی در زمين شده است به طوری که 10 تا 30 درصد از گونه های پستانداران، پرندگان و دوزيستان هم اکنون با خطر انقراض روبرو هستند.

محققان اين گزارش می گويند هنوز امکان حفاظت از کره زمين و بهبود بخشيدن به سطح زندگی مردم در سراسر جهان امکانپذير است مشروط بر آنکه در شيوه برخورد بشر با طبيعت، تغييرات اساسی صورت گيرد.

اما نائل شدن به اين هدف نيازمند تغييراتی در الگوی مصرف، آموزش بهتر، فن آوری های جديد و در نظر گرفته شدن هزينه بيشتر برای بهره برداری از اکوسيستم ها است.

تهيه اين گزارش 20 ميليون دلار هزينه داشته است و منابع آن را سازمان ملل، بانک جهانی و تعدادی موسسه ديگر تامين کرده اند.

به نقل از :BBC

  
; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٤