هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

ازدياد دماي سياره زمين و موقعيت اقيانوس ها

همه بحثهايي‌ كه درباره بالا رفتن دماي‌ زمين صورت مي‌گيرد عمدتا ناظر به ازدياد دماي‌ سطح بيروني‌ زمين است . بر اساس بررسيهايي‌ كه تاكنون به انجام رسيده ميزان اين ازدياد دما طي‌ يك قرن گذشته ۸ / ۰ درجه سانتيگراد بوده است ، اما به اعتقاد محققان اين معيار تنها بخشي‌ از مساله را آشكار مي‌كند. براي‌ درك بهتر موقعيت سياره زمين از حيث ازدياد دما مي‌بايد ميزان گرم شدن آب اوقيانوسها مشخص شود. "اس لويتوس S. Levitus" و همكارانش در شماره اخير "ژئوفيزيكس ريسرچ لترز" گزارش داده اند كه با اندازه گيريهاي‌ دقيق ميزان بالا رفتن دماي‌ اقيانوسها را طي‌ چند دهه اخير از سال۱۹۵۵ تاكنون مشخص كرده اند. بر اساس محاسبات اين پژوهشگران دماي‌ اوقيانوسها طي‌ اين مدت به ميزان ۰۳۷/ ۰ درجه سانتيگراد بالا رفته است . اين رقم به نظر بسيار ناچيز مي‌آيد، اما در واقع چنين نيست . مساله از اين قرار است كه آب ظرفيت بسيار زيادي‌ براي‌ جذب گرما دارد. همين ميزان بظاهر اندك ازدياد دماي‌ آب اقيانوسها، ناشي‌ از جذب بيش از۸۴ درصد از كل ازدياد دماي‌ سياره زمين به وسيله اقيانوسهاست . به عبارت ديگر اگر روزي‌ روزگاري‌ دماي‌ اقيانوسهاي‌ زمين به اندازه يك درجه سانتيگراد افزايش يابد و آنگاه همه حرارتي‌ كه براي‌ بالا بردن دماي‌ اقيانوسها به اين حد جذب آبها شده ، در جو زمين رها گردد، آنگاه دماي‌ سطح !زمين تا۱۰۰ درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت دانشمندان در بررسي‌هاي‌ خود دريافته اند كه بخش اعظم ازدياد دماي‌ آب اقيانوس ها در عمق بالاتر از۷۰۰ متر اتفاق مي‌افتد، اما در عين حال توزيع اين ازدياد دما در نقاط مختلف يكسان نيست ، به اين معني‌ كه ميزان گرمايي‌ كه به وسيله آبهاي‌ اقيانوس اطلس جذب شده از مجموع گرماي‌ جذب شده به وسيله آبهاي‌ دو اقيانوس هند و آرام بر روي‌ هم بيشتر است

منبع: خبرگزارى ايرنا

  
; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۳