هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

فرضيه جديد حيات نخستين

يك زمين شناس از دانشگاه ايالتي‌ آريزونا اين فرضيه ديرپا را كه بيان مي‌دارد حيات نخستين بار در اقيانوسهاي‌ اوليه در روي‌ زمين شكل گرفت و سپس دامنه آن به خشكي‌ كشيده شد، مورد چالش قرار داده و مدعي‌ شده ميزان نمك در اقيانوسهاي‌ اوليه بيش از حدي‌ بوده كه ارگانيزمهاي‌ نخستين قادر به زيست در آن باشند. پاول ناوث Paul Knauthبا استفاده از مدلهاي‌ جديد نشان داده است كه در حدود۶۰۰ ميليون سال قبل ميزان نمك اقيانوسها دو برابر حد كنوني‌ آنها بوده است . اين درياچه از شوري‌ ارگانيزمهاي‌ زنده موجود در آب را از پاي‌ در مي‌ اورد. به اعتقاد اين زمين شناس ، ظهور حيات در حوضچه هاي‌ كوچك و بركه هاي‌ آب شيرين اتفاق افتاده است . در دوره موسوم به كامبرين نيز كه ناگهان تنوع گونه هاي‌ زيستي‌ به صورت انفجار آميزي‌ افزايش يافت ، علت آن بود كه بخشهايي‌ از اقيانوسها از بدن اصلي‌ جدا شدند و به اين ترتيب بخش زيادي‌ از نمك آنها به اين ترتيب مجزا گرديد. ورود گونه هاي‌ حياتي‌ به اين آبها كه از درجه شوري‌ كمتري‌ برخوردار بودند موجب شد تا تنوع زيستي‌ افزايش يابد. ناوث در محاسبات قبلي‌ خود دماي‌ اقيانوسها را تا۲۵ ميليون سال قبل اندازه گيري‌ كرده بود. وي‌ اين كار را با مقايسه دو ايزوتوپ اكسيژن كه در رسوبات اعماق اقيانوسها و نيز در كربناتهاي‌ موجود در پوسته صدف هاي‌ دريايي‌ يافت مي‌شود به انجام رسانده است . از اين بررسي‌ها روشن مي‌شود كه دماي‌ اقيانوسها تا حدود۲۵ ميليون سال قبل۵۵ درجه سانتيگراد بود و از آن زمان به بعد رو به كاهش گذارده تا اينكه در حدود۷۰۰ ميليون سال پيش ، يخبندان كلي‌ سطح زمين را فرا گرفت . به اعتقاد اين محقق تركيب دماي‌ بالا و نمك زياد مانع از وجود اكسيژن كافي‌ براي‌ بقاي‌ موجودات زنده در آب اوقيانوسهاي‌ اوليه بوده است . اكسيژن در چنين شرايطي‌ با دشواري‌ حل مي‌شود. تنها از حدود۶۰۰ ميليون سال قبل به اين سو بوده كه امكان حل شدن مقادير بيشتري‌ اكسيژن در آب اقيانوس ها فراهم شده است . در حدود۵۷۰ ميليون سال قبل يعني‌ مقارن دوره موسوم به كامبرين ، گونه هايي‌ كه در آبهاي‌ شيرين پديدار شده بودند دوباره به اقيانوسها مهاجرت كردند و به اين ترتيب ناگهان زمينه براي‌ رشد انواع تازه اي‌ از گونه هاي‌ زيستي‌ فراهم شد. اين محقق اكنون در جستجو براي‌ يافتن فسيلهايي‌ است كه حكايت از وجود جانداران در ابهاي‌ شيرين دوران اوليه مي‌كند.

منبع: خبرگزارى ايرنا

  
; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳