هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

کتاب درباره آموزش جغرافيا

دوست بسيار عزيز و فرزانه ام جناب آقای دکتر سياوش شايان کتابی  نوشته اند با عنوان ( درباره آموزش جغرافيا)  اين کتاب که در انتشارات مدرسه به چاپ رسيده است دارای ۱۲۰ صفحه است که در فهرست آن اين موضوعات را می توان يافت.

بخش اول: درباره ی ديدگاه ها و روش های جغرافيايی شامل جغرافيا و جغرافيادانان ؛ روش های مطاعه در جغرافيا ، آموزش اصطلاحات جغرافيايي، قطب نما و جهت های جغرافيايي، اسامی مكان های جغرافيايی ، شيوه های ساده درك و شناسايی ويژگی های مكانها ، موقعيت مكانها در جغرافيا ، ارتباط مكان ها در جغرافيا ، بازديد علمی در اموزش جغرافيا ، از چه مكانهايی می توان بازديد علمی  را انجام داد؟ گزارش نويسی و ساير مسائل در بازديد علمی ، مدل و ماكت در آموزش جغرافيا ، ترسيم كروكی و نقش ان در آموزش جغرافيا ، نمودار ها و ارزش آن در آموزش جغرافيا، مرزهای جغرافيايي، آموزش تقسيمات كشوری در جغرافيای ابتدائی ، جابه جايی در جغرافيا ، تغيير در محيط های جغرافيايي، مناطق جغرافيايی ، آموزش مناطق جغرافيايی با استفاده از جانوران و گياهان.

در بخشدوم با عنوان : درباره آموزش نقشه های جغرافيايی اين مطالب را می يابيد. اهميت نقشه در آموزش جغرافيا ، آشتی با نقشه های جغرافيايی ، اصول نقشه خوانی ، چند گام در آموزش نقشه خوانی در دوره ابتدائی ، منظر در نقشه خوانی و نقشه كشی ، افزايش مهارتهای عملی دانش آموزان در زمينه نقشه خوانی ، توجيه جهتهای جغرافيايی در نقشه ، پيمايش با نقشه ، نقشه های كاربری ارضی يا نقشه های موضوعی ، شبكه بندی در نقشه های جغرافيايی و گام های بعدی برای آموزش نقشه و نقشه خواني.

با توجه به فهرست كامل اين كتاب ؛ مطالعه آن را به همه معلمان و دانشجويان جغرافيا توصيه می كنم. محتوای اين كتاب حاصل بيش ازربع قرن تجربه مولف در امور مربوط به تاليف و تدريس جغرافياست. برای آقای دكتر شايان آرزوی طول عمر با عزت واستمرار قلم  را دارم.اميدوارم اين باغبان دلسوز عرصه جغرافيا هر روز نهال نوئی در اين بوستان بنشاند. انشا ا...

  
; ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۳