هدف هاي اين وبلاگ ارتقاي آموزش جغرافیا ارتقاي ديدگاه هاي منطقي معرفي برخي از شيوه هاي نوين آموزش ايجاد پل ارتباطي بين همه کساني که به جغرافیا وآموزش جغرافیا علاقه مندند پاسخ به پرسش هائي که در زمينه کتاب هاي درسي جغرافیا مطرح مي شود معرفي برخي از وب سايت ها و نرم افزارهاي مناسب جغرافیا طرح پرسش ها ،اخبار و سرگرمي هاي جالب جغرافیا مخاطبان وبلاگ دانش آموزان ، معلمان جغرافیا و علوم ، دانشجويان جغرافیا ، استادان آموزش جغرافیا و همّه کساني که به جغرافیا و آموزش آن علاقه مندند

فرشته ساحل

به نقل از روزنامه ايران ۱۴/۱۰/۸۳

يك دختر بريتانيايى كه درس كلاس جغرافى خود را به خوبى فرا گرفته بود، صدها تن از مردم يك دهكده در جنوب آسيا را از گرفتار شدن در امواج عظيم دريا (سونامى) نجات داد.خبرگزارى رويترز به نقل از روزنامه «سان» چاپ لندن گزارش داد كه اين دختر كه به همراه مادرش سرگرم گذراندن تعطيلات در دهكده ساحلى «فوكت» در تايلند بود، ناگهان دريافت كه چه اتفاقى در حال رخ دادن است و مادر خود را با خبر كرد.اين روزنامه كه «تيلى» را «فرشته ساحل» معرفى مى كند به نقل از وى نوشت: ترم گذشته «آقاى كرنى» معلم جغرافياى ما درباره زمين لرزه صحبت كرد و اينكه چگونه زلزله باعث ايجاد سونامى (امواج عظيم دريا) مى شود.اين دختر گفت: كنار ساحل بودم كه آب حالت مسخره اى پيدا كرد و حباب هايى ايجاد شد و ناگهان موج از ميان رفت.«تيلى» افزود: با اين اتفاق حس كردم كه يك سونامى در حال شكل گيرى است. اين دريافت شهودى باعث شد تا ساكنان ساحل «مايكاهو» در «فوكت» و هتل مجاور آن پيش از آمدن آب منطقه را تخليه كنند و صدها تن جان خود را نجات دهند.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

سوال آموزشی:

اگر يکی از بچه های ما چنين واکنشی نشان می داد ؛ عكس العمل ما چه بود؟

 

الف( به او پرخاش می كرديم   ب( مسخره اش می كرديم  ج( حرفش را باور می كرديم  د(اعتنا نمی كرديم

  
; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۳